Наталя Вікторівна Торчевська Наталя Вікторівна Смоляна
Наталя Вікторівна Торчевська Наталя Вікторівна Смоляна
Mykhailo Boichuk Kyiv State Institute of Decorative Applied Arts and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичне і виробниче навчання у професійно-технічних навчальних закладах: короткий термінологічний словник
ОВ Аніщенко, НВ Смоляна
ПП Лисенко ММ, 2012
202012
Поєднання професійного навчання з виробничою працею в закладах професійно-технічної освіти України (1959-1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук …
НВ Смоляна
Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
52012
Начерки та замальовки у професійній підготовці студентів закладів вищої освіти мистецького профілю
Н Торчевська
Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр …, 2018
32018
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як умова підвищення ефективності самостійної роботи студентів з курсу "Історія мистецтв"
Н Торчевська
Вища школа, 65-72, 2019
12019
Етико-моральні аспекти підготовки учнівської молоді до вибору і побудови професійної кар’єри
НВ Торчевська
Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми пошуки і перспективи …, 2014
12014
Професійне виховання майбутніх кваліфікованих робітників
СВ Алєксєєва, МІ Вовковінський, ГВ Грищенко, ВІ Заєц, ДО Закатнов, ...
ІПТО НАПН України, 2012
12012
Наочність у професійній підготовці учнів ПТНЗ в Україні (1959–1970 рр.)
НВ Смоляна
Професійно-технічна освіта 3 (52), 34-36, 2011
12011
Використання ТЗН у навчально-виробничому процесі професійної школи в Україні (1960–1991 рр. ХХ століття)
НВ Смоляна
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (22), 2011
12011
ПЛЕНЕР ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ЖИВОПИСЦІВ
НВ Полтавець, НВ Торчевська
Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної …, 2019
2019
Формування художнього смаку студентів мистецьких спеціальностей у процесі вивчення курсу "Історія мистецтв"
НВ Торчевська
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 16, 122-130., 2019
2019
Application of information and communication technologies as a condition of enhancing the efficiency of self-study of students with the course "History of arts"
T Natalia
Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: зб. наук. пр. : / [редкол …, 2019
2019
Розвиток естетичної обдарованості майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва
НВ Торчевська
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання мистецтвознавства …, 2019
2019
Освітньо-художня цінність пленеру
ТН В.
Зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, молодих …, 2019
2019
Унікальна й неповторна особистість / За заг. ред. Л.Б. Лук’янової; уклад.: М.П. Вовк, К.В. Котун, І.Ю. Болтенков.
Т Н.
// Святкова мить у хуртовині айстр осінніх: Науково-популярне видання до …, 2019
2019
Як планувати власну професійну кар’єру: методичні рекомендації для учнів ПТНЗ
ТНВ Байдулін В. Б., Злочевська Л. С.
– Київ: ІПТО НАПН України, 2019
2019
Дизайн, інформатика, технології як мистецтво: навчальний посібник для вчителів (1-2 кл. закладів початкової освіти)
В Тименко, Н Торчевська
– Київ: Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і …, 2018
2018
Начерки та замальовки у формуванні графічної грамотності студентів закладів вищої освіти мистецького профілю
Н Торчевська
Кібернетична інвентаризація: психолого-педагогічні та інформаційно …, 2018
2018
Видатний науковець, щира людина
Н Торчевська
Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня …, 2018
2018
Поняття «коучинг» у контексті побудови і реалізації професійної кар*єри
НВ Торчевська
Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник …, 2018
2018
Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах
ІТ Богданов
«Освіта України», 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20