Олександр Іщенко / Oleksandr Ishchenko / Александр Викторович Ищенко
Олександр Іщенко / Oleksandr Ishchenko / Александр Викторович Ищенко
Інститут економіки промисловості НАН України; ORCID 0000-0003-0307-557X; ResearcherID: C-1084-2018
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мониторинг показателей устойчивого развития Украины в условиях глобализации
АВ Ищенко
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
232013
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова–Донецьк, 2013
152013
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
152013
Социальная ответственность бизнеса как фактор стабильности общества
ЕВ Воловодова, ЕД Прогнимак, АВ Ищенко
Інститут економіки промисловості НАН України, 2006
102006
Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2016
92016
Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія
ВПА ОФ Новікова, ОІ Амоша
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк та ін./НАН України, Ін-т економіки пром …, 2016
72016
Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ВІ Ляшенко, ЮС Залознова, ...
Институт экономики промышленности НАН Украины, 2016
62016
Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка
ОВ Панькова, ОЮ Касперович, ОВ Іщенко
Український соціум, 65-74, 2016
42016
Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації
ОВ Панькова, ОЮ Касперович, ОВ Іщенко
Український соціум, 20-28, 2015
42015
Відносини “вертикальної ієрархії” як основа моделі взаємодії органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
ОВ Воловодова, ОВ Іщенко
Соціоекономіка, 2009
42009
Соціальні ресурси громадських об’єднань: емпіричний вимір дослідження
ОВ Панькова, ОВ Панькова, ОЮ Касперович, АЮ Касперович, ...
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України …, 2015
32015
Диагностика состояния и перспектив развития социальной ответственности в Украине (экспертные оценки): моногр
ОФ Новикова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
Донецк, 2014
32014
Особливості країн-лідерів рейтингів сталого розвитку
ОВ Іщенко
Вісник економічної науки України, 2014
32014
Трансформація цінностей як чинник забезпечення сталого розвитку
ОВ Іщенко
Видавництво СумДУ, 2012
22012
Формування соціальної відповідальності бізнесу: взаємодія з місцевими спільнотами та владою
ОД Прогнімак, ОВ Іщенко, ОЮ Касперович
Український соціум, 94-105, 2006
22006
Методические подходы к изучению социальной солидарности
АВ Ищенко
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2008
1*2008
СФЕРА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНДУСТРИИ 4.0
ОВ Панькова, АВ Ищенко, АЮ Касперович
Экономика промышленности, 2020
2020
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ЮГ Бочарова, АВ Ищенко
Управление экономикой: теория и практика, 2019
2019
Цифровізація економіки та суспільства в Україні: дослідницькі пріоритети у сфері соціально-трудових відносин
ОВ Панькова, ОВ Іщенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальності
О Панькова, О Касперович, І Олександр
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 14-26, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20