Лузан Петро Григорович, Petro Luzan, Лузан Петр Григорьевич
Лузан Петро Григорович, Petro Luzan, Лузан Петр Григорьевич
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологія виробництва продукції рослинництва
ММ Косінов, ПГ Лузан, ЮВ Мачок
КДТУ, 1999
581999
Нові конструкції решіткових сепараторів.–Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин
ПГ Лузан, ОМ Васильковський
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.–Вип 27, 123-127, 1999
101999
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія виробництва продукції рослинництва"
ММ Косінов, ПГ Лузан, ЮВ Мачок
КДТУ, 1999
10*1999
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем [Електронний ресурс]
ВМ Сало, ПГ Лузан
Международная научно-техническая интернет конференция «Задачи …, 2011
92011
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
Наукові записки 1 (10), 246-250, 2010
92010
Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
ВМ Сало, П Лузан
луцьк: Ред.-вид. відділ лНТУ, 2011
82011
Напрями вдосконалення технічного забезпечення новітніх технологій прямої сівби зернових культур
ВМ Сало, ПГ Лузан
Техніка і технології АПК, 14-17, 2014
62014
Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур
ОР Лузан, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Технічні науки.-Вінниця: ВНАУ, 217-222, 2012
52012
Совершенствование решетных сепараторов для зерна
МІ Васильковский, ПГ Лузан
Тези доповідей та виступів наук. практ. конф.: "Інженерні проблеми …, 1994
51994
Совершенствование решетных сепараторов для зерна
МИ Васильковский, ПГ Лузан
Республиканская НТК "Проблемы конструирования и технологии производства …, 1991
51991
Дослідження руху рослинних решток по горизонтальній частині стеблевідводу сошника
ОР Лузан, ВМ Сало, ВВ Гончаров, ПГ Лузан
КНТУ, 2011
42011
Проблемы совершенствования процессов очистки и сортирования зерна на решетах
МИ Васильковский, ПГ Лузан
Повышение технического уровня сельскохозяйственных машин: Сб. науч. трудов …, 1991
41991
Результати експериментальних досліджень приготування повноцінної кормосуміші для ВРХ вдосконаленим лопатевим змішувачем кормів
РВ Кісільов, КД Матвєєв, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету.– Серія …, 2012
3*2012
Obosnovanie parametrov zadeljvajushhego rabochego organa dlja prjamogo poseva zernovyh kul'tur
SL E Luzan, V Salo, P Luzan
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 168-173, 2012
32012
Результати експериментальних досліджень приготування повноцінної кормосуміші для ВРХ вдосконаленим лопатевим змішувачем кормів
РВ Кісільов, КД Матвєєв, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету.– Серія …, 2012
3*2012
Визначення умови руху неперервного потоку рослинних решток по стеблевідводу сошника
ОР Лузан, ВМ Сало, ПГ Лузан, СЯ Гончарова
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
32012
Обґрунтування параметрів лопатей комбінованого стрічково-лопатевого змішувача кормів
КД Матвєєв, ПГ Лузан, РВ Кісільов, МВ Личук, ВО Матвєєва
Сільськогосподарські машини 1 (21), 279-288, 2011
32011
Аналіз конструктивно-технологічних і кінематичних параметрів змішувачів кормів ДЛЯ ВРХ
РВ Кісільов, КД Матвєєв, ПГ Лузан, ВО Матвєєва
КНТУ, 2011
32011
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
КНТУ, 2010
32010
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан
Механізація та електрифікація сільського господарства, 126-134, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20