Підписатись
Лузан Петро Григорович, Petro Luzan, Лузан Петр Григорьевич
Лузан Петро Григорович, Petro Luzan, Лузан Петр Григорьевич
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологія виробництва продукції рослинництва
ММ Косінов, ПГ Лузан, ЮВ Мачок
КДТУ, 1999
841999
Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity [Theoretical and methodical bases of formation of …
PH Luzan
National Agrarian University.[in Ukrainian], 2004
182004
Operating conditions’ influence on the change of functional characteristics for mechatronic systems with orbital hydraulic motors
A Panchenko, A Voloshina, I Milaeva, P Luzan
Modern Development Paths of Agricultural Production, 169-176, 2019
152019
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем [Електронний ресурс]
ВМ Сало, ПГ Лузан
Международная научно-техническая интернет конференция «Задачи …, 2011
122011
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
Наукові записки 1 (10), 246-250, 2010
122010
Modern Development Paths of Agricultural Production
A Panchenko, A Voloshina, I Milaeva, P Luzan
Springer, 2019
102019
Нові конструкції решіткових сепараторів.-Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин
ПГ Лузан, ОМ Васильковський
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.–Вип 27, 123-127, 1999
101999
Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
ВМ Сало, П Лузан
луцьк: Ред.-вид. відділ лНТУ, 2011
92011
Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity: dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped. nauk …
PH Luzan
Kyiv, 2004.–498 s, 2004
92004
Naukovi osnovy organizacii'pedagogichnogo procesu a agrarnomu vyshhomu navchal'nomu zakladi
PG Luzan
Kyiv: Milenium 330, 2015
82015
Osnovy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Fundamentals of scientific and pedagogical research]
P Luzan, I Sopivnyk, S Vyhovska
Kyiv: DAKKKiM (in Ukrainian), 2012
82012
Osnovy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen
PH Luzan, IV Sopivnyk, SV Vyhovska
Kyiv: Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 2010
82010
Modulno-kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoi ta mashynobudivelnoi haluzei: monohrafiia [Modular-competent approach in the preparation of …
P Luzan, V Yahupov, H Lukianenko, T Piatnychuk, M Mykhniuk
Kyiv, 2015
72015
Напрями вдосконалення технічного забезпечення новітніх технологій прямої сівби зернових культур
ВМ Сало, ПГ Лузан
Техніка і технології АПК, 14-17, 2014
62014
Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур
ОР Лузан, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Технічні науки.-Вінниця: ВНАУ, 217-222, 2012
62012
Influence of the flow area of distribution systems on changing the operating parameters of planetary hydraulic motors
S Kiurchev, P Luzan, A Zasiadko, H Radionov, N Boltianska
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1021 (1), 012037, 2021
52021
Дослідження руху рослинних решток по горизонтальній частині стеблевідводу сошника
ОР Лузан, ВМ Сало, ВВ Гончаров, ПГ Лузан
КНТУ, 2011
52011
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
КНТУ, 2010
52010
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан
Механізація та електрифікація сільського господарства, 126-134, 2010
52010
Проблемы совершенствования процессов очистки и сортирования зерна на решетах
МИ Васильковский, ПГ Лузан
Повышение технического уровня сельскохозяйственных машин: Сб. науч. трудов …, 1991
51991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20