Лузан Петро Григорович, Petro Luzan, Лузан Петр Григорьевич
Лузан Петро Григорович, Petro Luzan, Лузан Петр Григорьевич
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологія виробництва продукції рослинництва
ММ Косінов, ПГ Лузан, ЮВ Мачок
КДТУ, 1999
651999
Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity
PH Luzan
Insitute of pedagogics NAPS of Ukraine, 2004
132004
Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity: dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped. nauk …
PH Luzan
Kyiv, 2004.–498 s, 2004
112004
Нові конструкції решіткових сепараторів.–Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин
ПГ Лузан, ОМ Васильковський
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.–Вип 27, 123-127, 1999
101999
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія виробництва продукції рослинництва"
ММ Косінов, ПГ Лузан, ЮВ Мачок
КДТУ, 1999
10*1999
Naukovi osnovy orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v ahrarnomu vyshchomu navchalnomu zakladi [Scientific basis of organization of pedagogical process in agrarian higher …
PH Luzan
K., Milenium, 2015
92015
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем [Електронний ресурс]
ВМ Сало, ПГ Лузан
Международная научно-техническая интернет конференция «Задачи …, 2011
92011
Osnovy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen
PH Luzan, IV Sopivnyk, SV Vyhovska
Kyiv: NAKKKiM 270, 2010
92010
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
Наукові записки 1 (10), 246-250, 2010
92010
Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
ВМ Сало, П Лузан
луцьк: Ред.-вид. відділ лНТУ, 2011
82011
Напрями вдосконалення технічного забезпечення новітніх технологій прямої сівби зернових культур
ВМ Сало, ПГ Лузан
Техніка і технології АПК, 14-17, 2014
72014
Osnovy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Fundamentals of scientific and pedagogical research]
P Luzan, I Sopivnyk, S Vyhovska
Kyiv: DAKKKiM (in Ukrainian), 2012
62012
Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур
ОР Лузан, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Технічні науки.-Вінниця: ВНАУ, 217-222, 2012
52012
Совершенствование решетных сепараторов для зерна
МІ Васильковский, ПГ Лузан
Тези доповідей та виступів наук. практ. конф.: "Інженерні проблеми …, 1994
51994
Совершенствование решетных сепараторов для зерна
МИ Васильковский, ПГ Лузан
Республиканская НТК "Проблемы конструирования и технологии производства …, 1991
51991
Проблемы совершенствования процессов очистки и сортирования зерна на решетах
МИ Васильковский, ПГ Лузан
Повышение технического уровня сельскохозяйственных машин: Сб. науч. трудов …, 1991
51991
Дослідження руху рослинних решток по горизонтальній частині стеблевідводу сошника
ОР Лузан, ВМ Сало, ВВ Гончаров, ПГ Лузан
КНТУ, 2011
42011
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
КНТУ, 2010
42010
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан
Механізація та електрифікація сільського господарства, 126-134, 2010
42010
Результати експериментальних досліджень приготування повноцінної кормосуміші для ВРХ вдосконаленим лопатевим змішувачем кормів
РВ Кісільов, КД Матвєєв, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету.– Серія …, 2012
3*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20