Подписаться
Анна Константиновна Бедрадина, Ганна Бедрадіна, Ganna Bedradina
Анна Константиновна Бедрадина, Ганна Бедрадіна, Ganna Bedradina
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко, СС Галасюк, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2013
782013
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: ОНЕУ, 2016
422016
Measuring the quality of the tourism product in the tour operator business
G Bedradina, S Nezdoyminov
Montenegrin Journal of Economics 15 (2), 81-93, 2019
242019
Методика аналізу якості обслуговування споживачів на туристичному підприємстві
ГК Бедрадіна, ВГ Герасименко
Экономика Крыма, 30, 2010
152010
Місце оцінювання в системі управління якістю на туристичних підприємствах
ГК Бедрадіна
Економіка та суспільство, 130-136, 2016
102016
Особливості функціонування закладів ресторанного господарства
ІМ Єгупова
ВГ Герасименко. Одеса: ОНЕУ, 2016
92016
Digital technology in the management of quality service in tourism business
S Nezdoyminov, G Bedradina, A Ivanov
International Journal of Engineering and Advanced Technology 9 (1), 1865-1869, 2019
52019
Визначення рівня якості менеджменту на туристичному підприємстві
ГК Бедрадіна
Вип 1 (28), 113-118, 2011
42011
SERVICE QUALITY Methodology
GK Bedradina
the Azov Economic Bulletin 5 (16), 113-119, 2019
32019
Оцінка якості менеджменту туристичної фірми на основі ключових економічних показників
ГК Бедрадіна
Вісник соціальноекономічних досліджень. Вип 40, 9-13, 0
3
Assessing the quality of services provided by rural tourism tour operators in overcoming the COVID-19 pandemic consequences in Ukraine
G BEDRADINA, S NEZDOYMINOV
communities 21 (3), 2021
22021
Qualitology as an actual scientific direction of research of tourism sphere [Kvalitolohiia yak aktualnyi naukovyi napriam doslidzhennia sfery turyzmu]
HK Bedradina, VH Herasymenko
Perspektyvy rozvytku turystychnoi industrii v Ukraini: rehionalni aspekty …, 2013
22013
Optimization of the tourist route by solving the problem of a salesman
V Shinkarenko, S Nezdoyminov, S Galasyuk, L Shynkarenko
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (3), 572-579, 2020
12020
Науково-теоретичні аспекти маркетингового аналізу у сфері готельного господарства
СГ Нездоймінов, СГ Нездойминов, ГК Бедрадіна, АК Бедрадина, ...
12018
Науково-методичні основи оцінювання якості туристичних послуг
ГК Бедрадіна, СГ Нездоймінов
Вісник соціально-економічних досліджень, 63-72, 2018
12018
Scientific and methodological basis of tourist services quality assessment
G Bedradina, S Nezdoyminov
Socio-Economic Research Bulletin; Odessa National Economic University …, 2018
12018
Safety and Quality of Restaurant Service as Factor of Restoring Tourist Mobility in the Gastronomic Tourism Destination of Ukraine
S Nezdoyminov, S Iaromenko, G Bedradina
Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development 13 (24 …, 2023
2023
ІННОВАЦІЙНІ ВПРОВАДЖЕННЯ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ ПІД ЧАС КРИЗИ JEL сlassification: O320
КА Мостова, ГК Бедрадіна
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ …, 2023
2023
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
ГК Бедрадіна, КА Мостова
НАУКОВИИ ВІСНИК, 100, 2023
2023
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
ГК Бедрадіна, СГ Нездоймінов
Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-методичної конференції …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20