Follow
Олена Салманова / Olena Salmanova
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова, ЕЮ Салманова
Харків, 2002
1032002
Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України
ОЮ Салманова
Харків : Панов, 2016
772016
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
АТ Комзюк, ВА Гуменюк, ОЮ Салманова
Вісник Університету внутрішніх справ, 76-79, 1996
331996
Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності
СМ Гусаров, АТ Комзюк, ОЮ Салманова
Форум права.-2017.-№ 5.-С. 112–119, 2017
182017
Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова
Право і безпека, 65-69, 2009
112009
Укрепление договорных начал в правоотношениях между пациентом и лечебным заведением при реформировании системы здравоохранения в Украине
ВІ Теремецький, О Музичук, О Салманова, Д Казначеєва, С Книш
Тбіліський державний медичний університет, 2018
92018
Адмiнiстративно-правовi засоби забезпечення мiлiцiєю безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова
92002
Актуальні питання нормотворчої діяльності Національної поліції України
ОЮ Салманова
Pan-European University (Братислава, Словацька Республіка), 2016
72016
Види адміністративних стягнень за порушення міграційного законодавства, порядок та строки їх застосування
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2014.–№ 1 …, 2014
72014
State policy of Ukraine in terms of implementing law enforcement function of the country in the taxation sphere
V Teremetskyi, S Hrechaniyuk, L Nalyvaiko, V Tererhov, O Salmanova, ...
J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021
62021
Administrative and Legal Principles of the Digitization of Public relations
O Salmanova, E Popovich, A Nikitin, I Tesliuk
Amazonia Investiga 9 (25), 418-422, 2020
62020
Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу
ОЮ Салманова
Право і безпека.–2014.–№ 1 (52).–С. 39-45, 2014
62014
Громадські роботи як вид адміністративного стягнення
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 205-210, 2010
62010
Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України: монографія
СМ Гусаров, ОЮ Салманова, АТ Комзюк, ОМ Музичук, ІД Казанчук
Харків: Факт, 2022.–452 с., 2022
52022
Деякі питання щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення
АТ Комзюк, ОМ Бандурка, ОЮ Салманова, ОІ Безпалова, ...
52020
Strengthening of Contractual Principles within Legal Relations between a Patient and a Medical Institution While Reforming the Health Care System in Ukraine
V Teremetskyi, O Muzychuk, O Salmanova, D Kaznacheyeva, S Knysh
Georgian Medical News, 155-159, 2018
52018
Роль и значение нормативно-правовых актов МВД Украины для правотворческой деятельности Национальной полиции Украины
Е Салманова
Legea şi Viaţa 295 (7/2), 120-122, 2016
52016
Особливості та класифікація управлінських юрисдикційних процедур у судах
ОЮ Салманова
Форум права.–2013.–№ 4.–С. 330–333, 2013
52013
Відомча нормотворчість МВС в системі законодавства України
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 233-240, 2011
52011
Access to Justice within Administrative Proceedings of Ukraine: Modern Realities and European Experience
O Krupchan, O Salmanova, N Makarenko, A Paskar, V Yatskovyna
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público" Dr. Humberto J. La Roche …, 2023
42023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20