Олена Салманова / Olena Salmanova
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова, ЕЮ Салманова
Харків, 2002
922002
Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України
ОЮ Салманова
Харків : Панов, 2016
462016
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
АТ Комзюк, ВА Гуменюк, ОЮ Салманова
Вісник Університету внутрішніх справ, 76-79, 1996
251996
Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова
Право і безпека.-2009.-№ 5 (32). С. 65-69., 2009
102009
Адмiнiстративно-правовi засоби забезпечення мiлiцiєю безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова
92002
Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності
СМ Гусаров, АТ Комзюк, ОЮ Салманова
Форум права, 112–119-112–119, 2017
62017
Види адміністративних стягнень за порушення міграційного законодавства, порядок та строки їх застосування
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2014.–№ 1 …, 2014
62014
Актуальні питання нормотворчої діяльності національної поліції України
ОЮ Салманова
Pan-European University (Братислава, Словацька Республіка), 2016
52016
Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей
ІО Гайдай-Бандурка
Право і Безпека, 6-10, 2014
52014
Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу
ОЮ Салманова
Право і безпека.–2014.–№ 1 (52).–С. 39-45, 2014
52014
Відомча нормотворчість МВС в системі законодавства України
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 233-240, 2011
52011
Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 233-240, 2011
52011
Громадські роботи як вид адміністративного стягнення
ОЮ Салманова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2010.–№ 3 …, 2010
52010
Переконання як засіб забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова
Право і безпека, 77-80, 2002
42002
Роль и значение нормативно-правовых актов МВД Украины для правотворческой деятельности Национальной полиции Украины
ЕЮ Салманова, ОЮ Салманова
Legea si viata= Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн.–2016.–№ 7/2 …, 2016
32016
Щодо вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із населенням
ОЮ Салманова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
32015
Антитерористична операція як об'єкт адміністративно-правового регулювання
ОЮ Салманова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
32015
Особливості та класифікація управлінських юрисдикційних процедур у судах
ОЮ Салманова
Форум права.–2013.–№ 4.–С. 330–333, 2013
32013
Питання гарантованості прав і свобод громадян при забезпеченні міліцією безпеки дорожнього руху
ОЮ Салманова
Форум права, 554-559, 2009
32009
Проблемні питання правозастосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні
ОЮ Салманова
Юридичний бюлетень.–2018.–Вип. 7, ч. 2.–С. 315-322, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20