Несинова Світлана Василівна
Несинова Світлана Василівна
Alfred Nobel University / Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Господарське право України: Навчальний посібник / за заг. ред. к.ю.н., доцента С. В. Несинової
СВ Несинова, ВС Воронко, ТС Чебикіна
К.: Центр учбової літератури, 2012
46*2012
Правовий інститут: ґенеза виникнення та перспективи розвитку
Несинова, Світлана Василівна
Науковий вісник Херсонського державного університету: Збірник наукових праць …, 2014
92014
Господарське право України
СВ Несинова, ВС Воронко, ТС Чебикіна
СВ Несинова [Електронний документ].–Режим доступу: http://mobile …, 2012
92012
Проблеми юридичної діяльності як різновиду правової роботи в органах ДПС України
СВ Несинова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер …, 2013
72013
Державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх в Українській РСР (60-ті - 80-ті рр. ХХ ст.)
СВ Несинова
НАВСУ, 2005
72005
Аутстаффиг как путь установления в Украине легальных методов ведения прибыльного бизнеса .
СВ Несынова
Вісник Дніпропетровськ. ун-ту ім. А. Нобеля. Серія «Юридичні науки»., 85–88, 2011
62011
Нове покоління прав людини: сучасні проблеми класифікації
СВ Несинова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
52015
Сучасні аксіологічні проблеми трансформації права в умовах глобаліза-ційних процесів
СВ Несинова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
42015
Сучасні аксіологічні проблеми трансформації права в умовах глобалізаційних процесів
СВ Несинова
Науковий вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
42014
Методологія дослідження правового інституту
С Несинова
Юридичний вісник, 6-11, 2014
32014
Право, правова категорія, правовий інститут: проблеми визначення
СВ Несинова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
3*2014
ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНОГО ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
СВ Несинова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 2017
22017
Про необхідність наукового обґрунтування сутності поняття інститут в праві
СВ Несинова
Право і суспільство, 38-43, 2014
22014
Проблеми соціальної трансформації права в умовах сучасних глобалізаційних процесів
СВ Несинова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», С. 35-38, 2013
22013
Генезис розвитку вчень про право і праворозуміння: історія та сучасність .
СВ Несинова, ЮС Палєєва
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 1 …, 2013
22013
Cучасні підходи до вивчення поняття міського «публічного простору»
СВ Несинова
Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» 1 (№2), С …, 2017
12017
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
СВ Несинова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», С.38-41, 2017
12017
Старий та новий інституціоналізм у дослідженні правових інститутів
СВ Несинова
Актуальні проблеми держави і права, 35-41, 2014
12014
Правові інститути в контексті взаємодії й розвитку права та моралі
СВ Несинова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Про деякі аспекти контролю суду при визначенні обґрунтованості прийняття рішень про порушення кримінальної справи
СВ Несинова, МГ Шавкун
Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного …, 2009
1*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20