Оксана Ануфрієва
Оксана Ануфрієва
Державний вищій навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів: Навч.-метод. посібник
ГА Дмитренко, ВВ Олійник, ОЛ Ануфрієва
К.: УІПКККО, 1996
861996
Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу
ОЛ Ануфрієва
Центр. ін.-т післядипл. пед. освіти АПН України, 2000
322000
Діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
Г Єльникова, О Ануфрієва
Підготовка керівника середнього закладу освіти [навч. посіб.]/[за ред. Л …, 2004
222004
Кваліметричний підхід до експертного оцінювання навчально-виховного процесу
ВВ Григораш
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
172014
Підприємницька діяльність
ОЛ Ануфрієва, ТГ Пальчевська, ГМ Лагоцька
Навчальний посібник/За науковою ред. ОЛ Ануфрієвої/–Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014
152014
Оцінка рівня всебічного розвитку особистості молодшого школяра
О Ануфрієва
Початкова школа, 41-43, 1998
81998
Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ОЛ Ануфрієва, ІЮ Регейло, ...
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014
62014
Компетентнісний підхід до економічної освіти
ОЛ Ануфрієва
Розвиток післядипломної освіти України в умовах інтеграції: матеріали …, 0
6
Підприємницькадіяльність: навч. посіб./за наук. ред
ОЛ Ануфрієва, ТГ Пальчевська, ГМ Лагоцька
ОЛ Ануфрієвої. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014
52014
Оцінка готовності науково-педагогічних працівників до здійснення науково-дослідної роботи
ОЛ Ануфрієва
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 40-44, 2013
52013
Компетентнісний підхід до економічної освіти [електронний ресурс]/ОЛ Онуфрієва
ОЛ Ануфрієва
Режим доступу: http://www. cippe. edu. ua, 0
5
Оцінювання роботи за-1. гальноосвітнього навчального закладу 1-го ступеня за кінцевими результатами: курс лекцій
ОЛ Ануфрієва
ОЛ Ануфрієва–К.: Міленіум, 2003
42003
Оцінка роботи загальноосвітнього закладу 1–го ступеня за кінцевими результатами: Курс лекцій
О Ануфрієва
К.: Міленіум, 2003
42003
Підготовка наукової еліти: сучасні виклики
О Ануфрієва
Післядипломна освіта в Україні, 80-83, 2017
22017
Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктор філософії
ОЛ Ануфрієва, СА Жуковська, ОС Снісаренко
Theory and methods of educational management, 2017
22017
Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ІЮ Регейло, ОЛ Ануфрієва, ...
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014
12014
Якість економічної підготовки сучасних педагогів
О АНУФРІЄВА
Нова педагогічна думка, 124, 2010
12010
Сучасні проблеми підготовки молодих науковців
ОЛ Ануфрієва
Нові технології навчання, 7-11, 2010
12010
КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОЛ Ануфрієва
BBK 87, 73, 2019
2019
ПІДГОТОВКА ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ЛІДЕРА-ДОСЛІДНИКА ЯК МЕТА СУЧАСНОЇ АСПІРАНТУРИ
ОЛ Ануфрієва
BBK 83, 130, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20