Наталія Кочан Natalia Kochan / Kotschan / Kočan / Kocan / Koczan
Наталія Кочан Natalia Kochan / Kotschan / Kočan / Kocan / Koczan
Ін–т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса: Київ UA
Verified email at ipiend.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Відокремлення школи від церкви в координатах відкритого суспільства
Н Кочан
Людина і світ, 39–49, 2000
122000
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості
М Панчук, В Євтух, Н Кочан
92011
Релігія як ідеологія в сучасному українському суспільстві
Н Кочан
Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Матеріали міжнародної …, 1998
91998
Брестская уния и Украинская Католическая Церковь в экуменической перспективе
Н Кочан
Логос. Диалог Восток–Запад. Религиозно–общественный экуменический журнал …, 1995
81995
Зарубіжний український католицизм: історія і сучасність
Н Кочан
Політика і час, 62-71, 1994
81994
Shaping Ukrainian Identity: The Churches in the Socio-Political Crises
N Kochan
Churches in the Ukrainian Crises, eds A. Krawchuk, T. Bremer, 105–121, 2016
72016
Закарпаття в етнополітичному вимірі
М Панчук, В Войналович, О Голенко, Н Кочан
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008
72008
Флорентійська унія і Київська митрополія: до характеристики втілення ідеї унії
Н Кочан
Український історичний журнал, 28–44, 1996
71996
Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність
N Войналович, Віктор, Кочан, Наталія, Kochan
Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014
6*2014
Релігійність в Україні: регіональний вимір
Н Кочан
Політологічні студії. Збірн. науков. праць, 197–208, 2010
62010
«Polonische» und «Russische» Kirchen. Die ukrainischen Kirchen fremde Identitäten
N Kotschan
Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine /Herausgegeben …, 2003
4*2003
Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність
N Войналович, Віктор, Кочан, Наталія, Kochan
Київ, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018
32018
“Oh, East is East, and West is West…”: The Character of Orthodox-Greek Catholic Discourse in Ukraine and its Regional Dimensions
N Kochan
Eastern Orthodox Encounters of Identity and Otherness. Values, Self …, 2014
32014
Солідаризуюча функція держави: український контекст
Н Кочан
Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 165–184, 2013
32013
Ідеологема «українського екуменізму»: в нові міхи яке вино?
Н Кочан
Примирення. Україна в Ґраці, 160–174, 1999
3*1999
Релігійний чинник у процесах націє- і державотворення: досвід сучасної України
В Войналович, Н Кочан, В Єленський, М Кирюшко
22012
Державотворення і релігійний чинник: український досвід
Н Кочан
Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 310–320, 2011
22011
Kirchenkampf. Politik und Religion in der Ukraine
N Kočan
Osteuropa. Glaubenssache. Kirche und Politik im Osten Europas, 161–168, 2009
22009
Die griechisch-katolische Kirche in der Ukraine heute: Ideologische Hindernisse für den Dialog mit der Orthodoxie
N Kotschan
Ost–West Europäische Perspektiven, 135–144, 2000
22000
До питання про соціальні функції зарубіжного українського греко-католицизму
Н Кочан
Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік», червень 1992, Львів, 196–204, 1993
21993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20