Подписаться
Пашкевич Святослава Адамівна
Пашкевич Святослава Адамівна
ХДАФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів
ОВ Іващенко, СА Пашкевич, ЮВ Крінін
Теорія та методика фізичного виховання, 31-39, 2014
41*2014
Анализ питания студенческой молодежи во взаимосвязи с особенностями здоровья
ЛВ Подригало, СА Пашкевич, К Прусик
Физическое воспитание студентов, 83-87, 2012
272012
Fitness–aerobic training of 15–17 years age girl students, who have significant risk of deviations in backbone functional state
I Kriventsova, S Pashkevych, S Iermakov, P Bartík, J Michal, M Nosko, ...
Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2017
212017
Организация физического воспитания студентов, относящихся к специальным медицинским группам
ЛВ Подригало, СА Пашкевич, НИ Галашко, ЛВ Коник, ВА Тихонова, ...
Физическое воспитание студентов 6, 75-78, 2011
132011
Динаміка фізичного розвитку школярів міста Харкова
ГМ Даниленко, ОА Бесєдіна, СА Пашкевич
Вісн. Харк. нац. ун-та–2002.–№, 86-89, 2002
9*2002
Using Movement Test to Evaluate Effectiveness of Health and Fitness Activities of Students in Higher Education Institutions
S Pashkevich, I Kriventsova, K Galicheva
Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 18 (1), 12-22, 2018
8*2018
Визначення рівня здоров’я першокласників на підставі комплексної оцінки адаптаційних можливостей організму
СА Пашкевич, ГМ Даниленко, ОА Бесєдіна
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. ВН Каразiна.—2005.—Вип …, 2005
82005
Засоби розвитку швидкісно-силових здібностей на заняттях фізичної культури з учнями 10-х класів
СА Пашкевич, ЯВ Матвієнко
Теорія та методика фізичного виховання, 48-52, 2016
72016
Изучение показателей неспецифической резистентности школьников младших классов
ЛВ Подригало, СС Ермаков, СА Пашкевич, ИВ Кривенцова
Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне …, 2013
72013
Організація моніторингу здоров’я дітей як складова частина державного соціально-гігієнічного моніторингу
ЛВ Подрігало, ГМ Даниленко, СА Пашкевич
Харків: ХДМУ, 2008
72008
Вплив соціально-гігієнічних та соціально-психологічних факторів внутрішньо шкільного середовища на функціональний стан учнів початкової школи
ГМ Даниленко, ЛВ Подрігало, СА Пашкевич
Вестник гигиены и эпидемиологии 12 (1), 54-60, 2008
72008
Основные закономерности преподавания учебной дисциплины «Нетрадиционные методы восстановления в физической культуре и спорте»
ЛВ Подригало, К Прусик, Е Прусик
Физическое воспитание студентов 4, 111-114, 2012
62012
Вплив методики табати як варіанту інтервального тренінгу на рівень фізичної працездатності студентів педагогічного університету
СА Пашкевич, НІ Бондаренко, ГЛ Нікуліна
Теорія та методика фізичного виховання, 47-51, 2015
4*2015
Применение нагрузочных тестов для определения функциональных резервов школьников при донозологической диагностике
ЛВ Подригало, СА Пашкевич, ИВ Кривенцова, ВК Климова
Современное состояние и тенденции развития физической культуры и спорта …, 2013
42013
Гигиеническое обоснование концепции здоровьесберегающего пространства учебного коллектива в условиях общеобразовательной школы
ЛВ Подригало, ГН Даниленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2012
42012
Підвищення якості та наступність викладання предметів оздоровчо-лікувальної спрямованості при підготовці бакалаврів за фахом «Фізичне виховання»
ЛВ Подрігало, СА Пашкевич, МІ Галашко, ВА Тихонова, ГС Чесноков, ...
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
42011
Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
С Пашкевич
42008
Органiзацiя монiторингу здоров'я дiтей як складова частина державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу
ЛВ Подрiгало, ГМ Даниленко, СА Пашкевич
42008
Особливості стану здоров’я та функціонування регуляторних систем організму молодших школярів в залежності від соціально-психологічної адаптації до навчання
ГМ Даниленко, ММ Попов, СА Пашкевич, АМ Яблучанський
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2004
4*2004
Effect of Tabata Methods as Interval Training Variant on Physical Performance of Pedagogical University Students
СА Пашкевич, НІ Бондаренко, ГЛ Нікуліна
Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 47-51, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20