ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
МОН
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Економіка аграрних підприємств: підручник
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 624, 7, 2002
12912002
Економіка аграрних підприємств: підручник
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 624, 7, 2002
12912002
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
12532004
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
1034*2003
Мотивація персоналу
АМ Колот, АМ Колот, СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
9252011
Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
8532002
Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія
ЛЛ Антонюк, АМ Поручник, ВС Савчук
К.: КНЕУ 394, 2, 2003
7902003
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ОО Терещенко
К.: КНЕУ 554, 2003
7902003
Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 4, 2004
7852004
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 2001
6872001
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
6842004
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
6012003
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник
ОО Терещенко
К.: кнеу, 2000
5632000
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
5392006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
5392006
Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 206, 2005
5262005
Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія
ОО Терещенко
KNEU, 2004
5222004
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
4701999
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
4532001
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
4532001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20