ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
МОН
No verified email
TitleCited byYear
Економіка аграрних підприємств: підручник
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 624, 2002
14232002
Економіка аграрних підприємств: підручник
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 624, 2002
14232002
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13252004
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
1143*2003
Мотивація персоналу
АМ Колот, АМ Колот, СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
10902011
Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
9632002
Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
9632002
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
8762004
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ОО Терещенко
К.: КНЕУ 554, 2003
8722003
Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія
ЛЛ Антонюк, АМ Поручник, ВС Савчук
К.: КНЕУ 394, 2, 2003
8462003
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
7332004
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 2001
7212001
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
6692003
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
6442006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
6442006
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник
ОО Терещенко
К.: кнеу 412, 2000
5982000
Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія
ОО Терещенко
KNEU, 2004
5772004
Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 206, 2005
5612005
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
5261999
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
4932001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20