Підписатись
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
МОН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка аграрних підприємств: підручник
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 624, 7, 2002
18522002
Економіка аграрних підприємств: підручник
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 624, 7, 2002
18522002
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
17792004
Мотивація персоналу
АМ Колот, АМ Колот, СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
13752011
Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
12562002
Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
12562002
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ОО Терещенко
К.: КНЕУ 554, 2003
12212003
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
11522004
Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія
ЛЛ Антонюк, АМ Поручник, ВС Савчук
К.: КНЕУ 394, 2, 2003
10682003
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 4, 2001
9722001
Фінансовий менеджмент у банку
ЛО Примостка
К.: КНЕУ 468, 2004
9152004
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
9042006
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
8962003
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник
ОО Терещенко
К.: кнеу 412, 2000
8152000
Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія
ОО Терещенко
KNEU, 2004
7902004
Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія
ВГ Андрійчук
К.: КНЕУ 292, 2, 2005
7732005
Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник
ВГ Герасимчук
К.: КНЕУ 360, 4, 2000
7652000
Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВВ Вітлінський, ПІ Верченко
К.: КНЕУ 292, 3, 2000
6912000
Фінансовий аналіз
МД Білик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
6672005
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
6671999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20