Підписатись
Воротникова Ірина, Vorotnykova Iryna
Воротникова Ірина, Vorotnykova Iryna
ІППО Київського університету імені Бориса Грінченко
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Опис цифрової компетентності педагогічного працівника
N Morze, O Bazeliuk, I Vorotnikova, N Dementiievska, O Zakhar, ...
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2019
34*2019
Модель ІКТ компетентності вчителів
НВ Морзе, ІП Воротникова
ScienceRise. Pedagogical Education, 4-9, 2016
33*2016
E-coaching, e-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education
V Kovalchuck, I Vorotnykova
Turkish online journal of distance education 18 (3), 214-227, 2017
312017
Система підготовки вчителів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності у післядипломній освіті. Сайт Луганського обласного інституту післядипломної …
ІП Воротникова
Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції …, 2007
172007
Dosvid vykorystannia E-pidruchnykiv i elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia v umovakh tsyfrovizatsii zahalnoi serednoi osvity Ukrainy [Experience of using e-textbooks …
IP Vorotnykova
Information Technologies and Learning Tools 71 (3), 23-39, 2019
16*2019
Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
ВІ Ковальчук, ІП Воротникова
Інформаційні технології і засоби навчання 60 (4), 58-76, 2017
16*2017
Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
ІП Воротникова, СВ Якубов
Київ, Україна: ун-т ім. Б. Грінченка, 139, 2017
122017
Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ІП Воротникова
Інформаційні технології і засоби навчання 22 (2), 2011
122011
Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва
ІП Воротникова, НВ Чайковська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
112020
E-learning managers training at universities: Projection, design and efficiency indicators
N Morze, O Buinytska, O Kuzminska, O Glazunova, G Protsenko, ...
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2017
112017
Modeli vykorystannja elementiv dystancijnogho navchannja v shkoli [Models of using elements of distance learning in school]
VI Kovaljchuk, IP Vorotnykova
Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja 60, 4, 2017
82017
Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
ІП Воротникова
СПД Рєзніков В.С., 2012
82012
Умови формування цифрової компетентності вчителя у післядипломній освіті
І Воротникова
Open educational e-environment of modern University, 101-118, 2019
62019
Е-НАВЧАННЯ АСИСТЕНТІВ УЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
ІП Воротникова, НВ Заєркова
Інформаційні технології і засоби навчання 66 (4), 231-244, 2018
6*2018
Інформаційно-освітнє середовище для реалізації різних форм навчання у сучасній школі
ІП Воротникова
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3-10, 2014
62014
Organizational, psychological and pedagogical conditions for the use of e-books and e-textbooks at school
I Vorotnykova
Turkish Online Journal of Distance Education 20 (3), 89-102, 2019
52019
Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з …
IP Vorotnykova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2016
52016
Професійний розвиток вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах інформаційного суспільства
ІП Воротникова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
52012
Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків [Текст] : соціально-гуманітарні дисципліни, трудове навчання
ІП Воротникова, ОА Геращенко
52008
Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків (природничо-наукові дисципліни, математика, інформатика, управління навчальним …
ІП Воротникова, ОА Геращенко
Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-тпіслядиплом. пед …, 2008
52008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20