Антонина Бобкова Антоніна Бобкова Antonina Bobkova
Антонина Бобкова Антоніна Бобкова Antonina Bobkova
Донецький державний університет внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в dnuvs.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Малое и среднее предпринимательство
ИВ Ершова, ЛВ Андреева, АГ Бобкова, ШМ Исмаилов, РА Курбанов, ...
Юриспруденция, 2014
1592014
Правовое обеспечение рекреационной деятельности
АГ Бобкова
Донецк: Юго-Восток 308, 120, 2000
1042000
Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
Х кодекс Украины
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 2008
952008
Безопасность туризма
АГ Бобкова, СА Кудреватых, ЕЛ Писаревский
Москва, 2014
742014
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
432013
Правове забезпечення рекреаційної діяльності
АГ Бобкова
Бобкова АГ–Донецьк: Юго-Восток, 2000
372000
Біржове право: Навч. посіб
АГ Бобкова, ЮО Моісеєв
К: Центр навчальної літератури, 2005
332005
Про поняття природних рекреаційних ресурсів
АГ Бобкова
Право України, 51-54, 2000
282000
Государственное и муниципальное управление в сфере туризма
АГ Бобкова, СА Кудреватых, ЕЛ Писаревский, АД Чудновский
М.: Федеральное агентство по туризму, 2014
24*2014
Безопасность туризма: учебник под общ. ред. д-ра юрид. наук ЕЛ Писаревского.
АГ Бобкова, СА Кудреватых, ЕЛ Писаревский
М.: Федеральное агентство по туризму, 170, 2014
222014
Аграрне право: конспект лекцій в схемах
АГ Бобкова, ЮМ Павлюченко
Донецьк: ДонНУ, 2013
192013
Защита права на предпринимательскую деятельность в Украине
АГ Бобкова
Предпринимательское право, 44-47, 2009
162009
Щодо правових засад планування екологічного підприємництва
А Бобкова
Право України, 124-131, 2011
152011
Тенденции развития законодательства об экологическом предпринимательстве
АГ Бобкова
Приложение к журналу Предпринимательское право, 5-8, 2013
142013
Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навч. посіб.
АГ Бобкова, ЗФ Татькова
К.: Центр навчальної літератури, 2006
122006
Правовое обеспечение рекреационной деятельности: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 04; 12.00. 06
АГ Бобкова
ИЭПИ НАН Украины, 154, 2001
92001
Рекреационное право: учеб. пособие
АГ Бобкова
Донецк: ДонНУ, 2000
82000
Право природокористування для рекреаційних цілей
АГ Бобкова
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць, 34-40, 2000
82000
О некоторых результатах принятия и применения Хозяйственного кодекса Украины:
ДММ Бобкова А.Г.
Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд»,, 2005
72005
Щодо господарського відання та оперативного управління майном порівняно із законодавством ФРН
АГ Бобкова, ЄО Заруднєв
Вісник Національної академії правових наук України, 76-83, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20