Juliya Olvinskaya;  Ольвинская Юлия Олеговна
Juliya Olvinskaya; Ольвинская Юлия Олеговна
Odessa National Economic University ; Одесский национальный экономический университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна статистика
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеський національний економічний університет, 2010
992010
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ 218, 213, 2016
842016
Соціальна статистика: навчальний посібник
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ 102, 1, 2009
772009
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
712013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
67*2012
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
512013
Соціально-демографічна статистика: підручник/АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
472017
Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо-і мікрорівень: Монографія
ТВ Уманець
ТВ Уманець, ЮО Ольвінська, ОВ Лучакова–Донецьк:«ВІК, 2010
46*2010
Проблеми соціально-економічного розвитку країн Євросоюзу
ЮО Ольвінська
Одеський національний економічний університет, 2015
392015
Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу
ЮО Ольвінська
Академії муніципального управління, 2015
372015
Конкурентоспроможність національної економіки як фактор інвестиційної привабливості
ЮО Ольвінська
Одеський державний економічний університет, 2004
322004
Соціально-демографічна статистика: Підручник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська
Одеса: ОДЕУ, 2017
282017
Роль розвитку малого бізнесу у реструктуризації регіонального ринку праці
ЮО Ольвінська
ІЕП, 2006
272006
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Dynamics of indicators of human development in Ukraine
JO Olvinskaya
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: REALITIES AND PERSPECTIVES, 266-270, 2016
192016
Диференціація регіонів України за рівнем людського розвитку
ЮО Ольвінська
Agenda Publishing House, 2015
182015
Основні напрями підвищення ефективності функціонування суб’єктів підприємницької діяльності
ЮО Ольвінська
Формування ринкових відносин в Україні, 167-171, 2013
162013
Розвиток інфраструктури малого і середнього бізнесу в Україні
ЮО Ольвінська, ОВ Самотоєнкова
Одеський державний економічний університет, 2009
122009
Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва
ЮО Ольвінська
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
102015
Ефективність функціонування малих підприємств регіону в сучасних умовах господарювання
ЮО Ольвінська
Одеський національний економічний університет, 2014
102014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20