Подписаться
Juliya Olvinskaya;  Ольвінська Юлія
Juliya Olvinskaya; Ольвінська Юлія
Odessa National Economic University ; Одеській національний економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.ukr.education
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна статистика
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ, 2010
612010
Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу
ЮО Ольвінська
Державне управління: удосконалення та розвиток 2, 2015
532015
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Соціальна статистика: навчальний посібник
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ, 2009
39*2009
Статистические методы–инструмент изучения социальноэкономических процессов
ЕВ Витковская, АЗ Подгорный, ЮО Ольвинская
Историк-экономист СЯ Боровой и проблемы современной истории экономики: к …, 2013
352013
Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо-та мікрорівень:[монографія]
ТВ Уманець, ЮО Ольвінська, ОВ Лучакова
Донецьк:«ВІК, 2010
312010
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
29*2012
Конкурентоспроможність національної економіки як фактор інвестиційної привабливості
ЮО Ольвінська, ОІ Селезньов
Вісник соціальноекономічних досліджень: зб. наук. пр./ред. МІ Звєряков, 295-301, 2014
262014
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Роль розвитку малого бізнесу у реструктуризації регіонального ринку праці
ЮО Ольвінська
Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление трудовыми …, 2006
162006
Розвиток інфраструктури малого і середнього бізнесу в Україні
ЮО Ольвінська, О Самотоєнкова
URL: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/bitstream, 2009
152009
Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні
ЮО Ольвінська, ОВ Самотоєнкова, КВ Вітковська
Економіка та держава, 64-71, 2021
142021
Проблеми соціально-економічного розвитку країн Євросоюзу
ЮО Ольвінська
Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо-та мікроекономічному рівнях …, 2015
142015
Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва
ЮО Ольвінська
Формирование рыночных отношений в Украине, 117-123, 2015
142015
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Соціально-демографічна статистика: підручник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська
За заг. ред. канд. екон. наук, професора АЗ Підгорного.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
132016
Порівняльний аналіз банківської системи України та деяких країн світу
ДО Гальперіна, ЮО Ольвінська
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: матер. конф. Одеса …, 2015
132015
Статистичний аналіз захворюваності населення України
ОО Александров, ЮО Ольвінська
Статистика–інструмент соціальноекономічних досліджень: мат. конф, 32-36, 2014
122014
Порівняльний аналіз медичного страхування в країнах світу
АВ Філіпенко, ЮО Ольвінська
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: матер. конф.–Одеса …, 2015
112015
Development of a system for statistical measurement of the influence of digital technologies on the efficiency of management
I Dunayev, I Hotlib, J Olvinskaya, O Fomina, D Hrybova, N Olentsevych, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (13), 115, 2022
102022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20