Підписатись
Светлана Крылач
Светлана Крылач
ННЦ "ИПА имени А.Н. Соколовского"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив параметрів структури ґрунту, створених передпосівним обробітком, та їх динаміки на вологозабезпеченість кукурудзи
АЛ Бородін, СІ Крилач
Агрохімія і ґрунтознавство, 128 – 133, 2015
82015
Влияние агрофизических параметров пахотного слоя почвы на рост и развитие сельскохозяйственных культур
СИ Крылач
Почвоведение и агрохимия, 51-58, 2014
22014
Структурний склад і вологість посівного шару ґрунту як фактори проростання насіння та розвитку сільськогосподарських культур
СІ Хекало
Вісник ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 47–51, 2013
22013
Закономірності прояву фізичної деградації в орних ґрунтах України та регіони підвищеного її ризику
І Пліско, К Уваренко, С Крилач, С Накісько
Вісник аграрної науки 99 (10), 5-13, 2021
12021
Агровимоги до технологій і знарядь передпосівного обробітку чорноземних ґрунтів
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун, СМ Шейко, СГ Накісько, СІ Крилач, ...
Аграрна наука виробництву, 6, 2016
12016
Агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку чорноземних ґрунтів
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун, СМ Шейко, СГ Накісько, СІ Крилач, ...
Вісник аграрної науки, 43 – 48, 2016
12016
Influence of soil structure parameters created by preseeding tillage and their dynamics on moisture supply of corn
АЛ Бородін, СІ Крилач
Агрохімія і грунтознавство, 128-133, 2015
12015
Механічна та фізична деградація орних ґрунтів внаслідок ведення воєнних дій в Україні
І Пліско, К Романчук, С Крилач
Вісник аграрної науки 101 (10), 5-12, 2023
2023
Модель оптимального за агрофізичними параметрами посівного шару ґрунту
С Крилач
Вісник аграрної науки 100 (3), 13-19, 2022
2022
РОЛЬ МУЛЬЧУВАННЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ ОПТИМАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОСІВНОГО ШАРУ ҐРУНТУ
СІ Крилач
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
2022
Комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації орних ґрунтів України
ІВ Пліско, СІ Крилач, КГ Іщук, КЮ Уваренко, СГ Накісько
Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання …, 2019
2019
Определение регионов повышенного риска проявления физической деградации в пахотных почвах Украины
ИВ Плиско, СИ Крылач, СГ Накисько, КЮ Уваренко, КГ Ищук
Повышение плодородия почв и применение удобрений: материалы Международной …, 2019
2019
Ріст та продуктивність кореневої системи сільськогосподарських культур залежно від агрофізичних характеристик грунту
СІ Крилач
Агрохімія і ґрунтознавство, 68-73, 2019
2019
Вплив інокуляції насіння стимулятором росту на розвиток кореневої системи кукурудзи за переущільненого піднасіннєвого прошарку ґрунту
СІ Крилач
Агрохімія і ґрунтознавство 2, 179–180, 2018
2018
Уточнені агровимоги до технологій та технічних засобів точного передпосівного обробітку ґрунту
ІВ Пліско, СІ Крилач, ОІ Козлова
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва …, 2017
2017
Впровадження точного землеробства на основі врахування просторової неоднорідності орних земель України
ВВ Медведєв, ІВ Пліско, ОМ Бігун, СІ Крилач, СГ Накісько, КГ Іщук
Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва …, 2017
2017
Повышение эффективности оптимизации агрофизических параметров посевного слоя почвы с помощью мульчирования
СИ Крылач
Молодежь и наука ХХI века 1, 55–58, 2017
2017
Агровимоги до передпосівного обробітку ґрунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур
СІ Крилач
Теорія і практика інноваційних розробок молодих учених у грунтово …, 2017
2017
Фізична деградація (знеструктурення і переущільнення) – чинник сучасного землеробства, що погіршує екологічне і продукційне функціонування ґрунту
ВВ Медведєв, ГВ Тітенко, ІВ Пліско, СІ Крилач, АЛ Бородін, ГО Клисак
Ґрунтознавство 18 (1-2), 5–23, 2017
2017
Вплив агрофізичних властивостей посівного шару чорнозему типового на проростання насіння сільськогосподарських культур
СІ Крилач
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20