Юрій Щербяк
Юрій Щербяк
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Концептуальні засади освітньої доктрини Укра їнської ГрекоКатолицької Церкви в ХХ столітті: Монографія/Юрій Адамович Щербяк
Ю Щербяк
Тернопіль: Підручники і посібники, 2006
172006
Теоретико-методичні основи християнської педагогіки. Історико-педагогічний аспект. Монографія
ТД Тхоржевська, ІЯ Мищишин, ЮА Щербяк
Тернопіль: Підручники і посібники, 2002
152002
Система морального виховання учнів в школах західних областей України (1900–1939 рр.)
ЮА Щербяк
Тернопіль: Парадіс, 1999
81999
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ЮА Щербяк
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2012
52012
Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ)
ЮА Щербяк
Педагогічний альманах, 136-144, 2015
42015
Роль куратора в організації навчально-виховного процесу вищого економічного навчального закладу
ЮА Щербяк
Педагогічний альманах, 13-20, 2012
32012
Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української Греко-Католицької церкви першої третини ХХ ст.
Ю Щербяк
Педагогічні науки, 87-94, 2012
32012
Організація самостійної роботи майбутніх економістів у вищих навчальних закладах
ЮА Щербяк
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2013
22013
Діяльність ЛКСМУ в системі атеїстичного виховання населення в УРСР
Ю Щербяк
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2017
12017
Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи
ЮА Щербяк
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 91, 2014
12014
Особливості підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному університеті
ЮА Щербяк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
12013
ПРАКТИКА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ МОНАСТИРІВ У ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1954—1964 рр.)
Ю Щербяк
ВІСНИК, 124, 1999
11999
Освітня доктрина української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ–ХХ століття)
ЮА ЩЕРБЯК
ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія …, 0
1
Провідна роль Українського католицького університету в освітньо-виховній діяльності церкви (друга пол.. ХХ ст.)
Ю Щербяк
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 0
1
Особливості соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю з особливими потребами у вищому навчальному закладі
ЮА Щербяк
Педагогічний альманах, 225-233, 2018
2018
Адаптація студентів із особливими потребами до навчання в інтегрованому освітньому середовищі
ЮА Щербяк
Педагогічний альманах, 188-195, 2018
2018
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ, КУЛЬТУРНО-МОВНІ ЦІННОСТІ У ЛІТЕРАТУРІ СХОДУ ЯК СКАРБИ У БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЕКТАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Вікторія ТЕЛЬЧАРОВА
ЮА Щербяк
Редакційна рада: ЛД Березівська, чл.-кор. НАПН України, д-р, 141, 2018
2018
Становлення та розвиток моніторингу якості вищої освіти України: історико-педагогічний аспект
ЮА Щербяк
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім …, 2017
2017
Ідея патріархату Української Греко-Католицької Церкви в душпастирській діяльності Й. Сліпого
ЮА Щербяк
ТОКІППО, 2017
2017
ВІДЗИВ офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Юрія Адамовича Щербяка на дисертаційне дослідження Єршової Людмили Михайлівни «Трансформація виховного ідеалу …
ЮА Щербяк
Відділ аспірантури та докторантури, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20