Подписаться
Богдан Кишакевич
Богдан Кишакевич
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування системи фінансової безпеки України в умовах глобалізації
БЮ Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (7), 202-207, 2012
352012
Управління кредитним ризиком через сек’юритизацію активів банку
БЮ Кишакевич
Економічний простір, 117-125, 2008
232008
Моделювання та оптимізація кредитних ризиків банку: монографія
БЮ Кишакевич
Дрогобич: Коло, 2011
172011
Багатокритеріальна оптимізація кредитного портфеля банку
БЮ Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ України 19 (12), 301-308, 2009
152009
Використання рейтингових моделей в ризик-менеджменті
БЮ Кишакевич
Вісник Львівської державної фінансової академії, 160-168, 2009
122009
Стрес-тестування кредитного портфеля банку на основі багатофакторних моделей
БЮ Кишакевич
Економічний простір, 161-170, 2011
112011
Проблема вибору мір ризику в контексті світової фінансової кризи
БЮ Кишакевич
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 178 – 186, 2010
112010
Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
БЮ Кишакевич, АК Прикарпатський, ІП Твердохліб
Доповiдi Національної академії наук України, 40-47, 2009
112009
Використання коваріаційної моделі для обчислення VaR портфеля
БЮ Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 297-301, 2008
102008
Стрес-тестування економічного капіталу банку на основі однофакторних моделей
Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ України, 210 – 219, 2011
82011
Концепція якості освіти–центральна категорія освітньої політики держави
ОВ Босак
Науковий вісник НЛТУ України 16 (2), 320-324, 2006
7*2006
ESTIMATION OF Z-SCORE FOR UKRAINIAN BANKING SYSTEM
KI Kyshakevych B.
Scientific Journal of Polonia University 30, 43-51, 2018
52018
Ефективність діяльності банків: економічна сутність та методи оцінювання
БЮ Кишакевич, РЮ Кубай, ДВ Мажаров
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
52016
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ДЛЯ КРЕДИТНОГО ТА РИНКОВОГО РИЗИКІВ
ОАЮ Б.Ю. Кишакевич
Вісник ХНУ : Науковий журнал. Економічні науки 1 (3), 124-127, 2015
5*2015
Вплив систем рейтингового оцінювання позичальників банку на проциклічність кредитування
БЮ Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (12), 367-374, 2012
52012
Економіко-математичне моделювання кредитних ризиків банку
БЮ Кишакевич
дис.… докт. екон. наук 8 (11), 2011
52011
Особливості застосування моделей оцінки кредитного ризику в Україні
Б Кишакевич
Зб. наук. пр.«Економічний простір».–Вип 12 (1), 32-40, 2008
52008
Моделювання інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України
КІВ Кишакевич Б. Ю.
Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 21 (50), 123-127, 2016
42016
Стрес-тестування банку: підходи, методи, світовий досвід
БЮ Кишакевич, ОА Юзьв'Як
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 277-283, 2015
42015
Стрес-тестування банку: підходи, методи, світовий досвід
ОАЮ Б.Ю. Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ, 277-283, 2015
4*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20