Олександр Буравський
Олександр Буравський
Житмирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Поляки Волині у другій половині XIX–на початку XX ст.
ОА Буравський
Вид-во ЖДУ, 2004
342004
Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця ХУШ–початку ХХ ст. в польській історіографії
ОА Буравський
Гілея: науковий вісник, 14-18, 2014
62014
Благодійницька та культурно-освітня діяльність Римо-Католицької церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІII–початок ХХ ст.)
О Буравський
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2009
62009
Римо-католицька церква в суспільному житті Волині в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ОА Буравський
Українство, 2005
42005
Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську науку у другій половині XIX–на початку XX ст.
ОА Буравський
Українська полоністика, 10-17, 2004
42004
Роль римо-католицьких орденів у розвитку освіти на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ–першій половині ХІХ ст.
ОА Буравський
Матеріали IV волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції …, 2011
32011
Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ–початок ХІХ ст.)
ОА Буравський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2012
22012
Політика російського самодержавства щодо землеволодіння Римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ–першій третині ХІХ ст.
ОА Буравський
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
22011
Римо-католицьке духовенство Правобережної України в польських визвольних змаганнях другої половини XIX–початку ХХ ст.
ОА Буравський, АА Буравский
Вінниця, 2011
22011
Поляки Волині у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток
ОА Буравський
ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00. 01 “Історія України”/О. Буравський …, 0
2
Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей
ОА Буравський, ІМ Власюк
Гілея: науковий вісник, 37-42, 2016
12016
Римо-католицькі товариства на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ-на початку ХХ ст.
ОА Буравський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст.
ОА Буравський
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Польська шляхта й римо–католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр.
ОА Буравський
Гілея: науковий вісник, 31-35, 2014
12014
Римо-католицька церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан
О Буравський
Українське релігієзнавство, 181-189, 2013
12013
Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985-1991 рр.
ВК Баран, ОА Буравський
Історичні студії. Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12013
Соціально-економічне становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX–початок XХ ст.)
ОА Буравський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
12009
Система орендних відносин у землеволодінні римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
ОА Буравський
Український селянин. Збірник наукових праць, 220-222, 2008
12008
Соціально-економічні процеси на волині у 1915–1916 рр.
ЯП Цецик, АЄ Залужна, ОА Буравський
Сторінки історії, 2019
2019
Суспільно-політичне життя на Волині (початок ХХ ст.)
ОА Буравський
Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20