Марія Плотнікова
Марія Плотнікова
доцент ННІ Права СумДУ
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підходи до визначення поняття державне регулювання діяльності банків в Україні
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
102011
Правові акти Національного банку України як засіб державного регулювання діяльності банків в Україні
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Національна академія наук України інститут держави і права ім. ВМ Корецького, 2014
62014
Нормативно-правові акти Національного банку України як форма державного регулювання діяльності банків
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Загальна характеристика правових актів Національного банку України як засобу державного регулювання діяльності банків в Україні
МВ Плотнікова
Правовий вісник Української академії банківської справи, 58-62, 2013
4*2013
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
МВ Плотнікова
Вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2 (Вип …, 2015
22015
Індивідуальні правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків
МВ Плотнікова
Держава і право, 2010
22010
Доцільність запровадження електронного оприлюднення нормативно-правових актів в Україні
МВ Плотнікова
Правовий вісник УАБС, 14-19, 2015
12015
Правова природа письмової угоди Національного банку України з банком
МВ Плотнікова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
Принципи правотворчості у сфері регулювання ринку банківських послуг
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Право, 2012
12012
Правова форма регуляторної діяльності Національного банку України
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
12008
Conceptual principles of state monitoring implementation in the field of monetary circulation in Ukraine
P Mariia
Sustainable development under the conditions of European integration …, 2019
2019
Правова природа платежів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти авторського права
МВ Плотнікова
Сумський державний університет, 2019
2019
Деякі проблеми правового регулювання електронного урядування у сфері адміністрування податків і зборів
МВ Плотнікова, ОВ Жительна
Сумський державний університет, 2019
2019
Право інтелектуальної власності
МВ Плотнікова
Сумський державний університет, 2019
2019
Правові засади використання інформації з обмеженим доступом у сфері надання фінансових послуг
МВ Плотнікова, МВ Плотникова, МО Панченко
Сумський державний університет, 2018
2018
Поняття та умови обігу акцій в Україні
МВ Плотнікова, МВ Плотникова, ТС Курафєєва
Сумський державний університет, 2017
2017
Про підходи до визначення предмету адміністративного права
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Сумська філія Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ, 2017
2017
Застосування електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін
МВ Плотнікова
Сумський державний університет, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20