Марія Плотнікова
Марія Плотнікова
доцент ННІ Права СумДУ
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Підходи до визначення поняття державне регулювання діяльності банків в Україні
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
102011
Нормативно-правові акти Національного банку України як форма державного регулювання діяльності банків
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Правові акти Національного банку України як засіб державного регулювання діяльності банків в Україні
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Національна академія наук України інститут держави і права ім. ВМ Корецького, 2014
52014
Загальна характеристика правових актів Національного банку України як засобу державного регулювання діяльності банків в Україні
МВ Плотнікова
Правовий вісник Української академії банківської справи, 58-62, 2013
32013
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
МВ Плотнікова
Вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2 (Вип …, 2015
22015
Індивідуальні правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків
МВ Плотнікова
Держава і право, 2010
22010
Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
22008
Правова природа письмової угоди Національного банку України з банком
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
Принципи правотворчості у сфері регулювання ринку банківських послуг
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Право, 2012
12012
Правова форма регуляторної діяльності Національного банку України
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
Деякі проблеми правового регулювання електронного урядування у сфері адміністрування податків і зборів
МВ Плотнікова, МВ Плотникова, ОВ Жительна
Сумський державний університет, 2019
2019
Право інтелектуальної власності
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Сумський державний університет, 2019
2019
Правові засади використання інформації з обмеженим доступом у сфері надання фінансових послуг
МВ Плотнікова, МВ Плотникова, МО Панченко
Сумський державний університет, 2018
2018
Поняття та умови обігу акцій в Україні
МВ Плотнікова, МВ Плотникова, ТС Курафєєва
Сумський державний університет, 2017
2017
Про підходи до визначення предмету адміністративного права
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Сумська філія Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ, 2017
2017
Застосування електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Сумський державний університет, 2017
2017
Деятельность организаций коллективного управления: вопросы гармонизации украинского законодательства с правом ЕС
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
2016
Напрямки вирішення проблеми зловживання правом власниками патентів на промисловий зразок
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Донецький юридичний інститут МВС України, 2016
2016
Використання статистичної інформації для оцінки ефективності адміністративної відповідальності
МВ Плотнікова, МВ Плотникова
Ніка-Центр, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20