Роман Омелянович Кулинич
Роман Омелянович Кулинич
Україна
Verified email at univer.km.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теорія статистики: підручник
ОІ Кулинич
К.: Знання, 90-142, 2010
1072010
Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку
РО Кулинич
К.: Знання, 311, 2007
632007
Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку:[моногр.]
РО Кулинич
К.: Формат 284, 2008
442008
Аналіз зовнішньоторговельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України
РО Кулинич
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 216-227, 2003
112003
Статистичне вивчення соціальноекономічного розвитку України:[підруч.]
НО Парфенцева, РО Кулинич
К.: ВПД «Формат, 2011
102011
Статистичнi методи аналiзу взаємозв’язку показникiв соцiально-економiчного розвитку
РО Кулинич
72008
Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу валового внутрішнього продукту України
РО Кулинич
Університетські наукові записки, 307-316, 2006
72006
Теорія статистики: підруч. 7-е вид., перероб. і доп
ОІ Кулинич, РО Кулинич
К.: Знання, 2015
62015
Визначення рейтингу регіонів України за показниками інтенсивності їх розвитку
РО Кулинич
НДІ статистичних досліждень, 2010
62010
Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей
РО Кулинич
Університетські наукові записки, 295-305, 2007
62007
Статистична оцiнка чинникiв соцiально-економiчного розвитку
РО Кулинич
52007
Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (на основі розрахунку відхилень від середніх величин)
РО Кулинич
РО Кулинич, 348-351, 2007
52007
Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (на основі розрахунку відхилень від середніх величин)
РО Кулинич
РО Кулинич, 348-351, 2007
52007
Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (на основі розрахунку відхилень від середніх величин)
РО Кулинич
РО Кулинич, 348-351, 2007
52007
Правова статистика
ОІ Кулинич, РО Кулинич
Навчальний посiбник.–Хмельницький: Видавництво «Поділля, 2002
52002
Програмне забезпечення статистичних методів [Електронний ресурс] Персональний сайт Кулинича Романа Омеляновича
РО Кулинич
Персональний сайт Кулинича РО–Режим доступу: http://www. kulynych. in. ua …, 0
5
Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей
РО Кулинич, ОІ Кулинич
Університетські наукові записки, 316-333, 2015
42015
Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки
ОІ Кулинич, РО Кулинич
Університетські наукові записки, 283-295, 2014
42014
Використання статистичних методів для оцінювання впливу окремих форм організації сільськогосподарського виробництва на його інтенсифікацію
РО Кулинич
Університетські наукові записки, 477-485, 2008
42008
Показники рентабельності підприємств різних галузей України та шляхи підвищення їх рівня
ТО Бочкарьова, РО Кулинич, НГ Пігуль
Економіка і суспільство.–2017.–Випуск, 188-193, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20