Подписаться
Джур Ольга Євгенівна (Dzhur O.Y., Dzhur O.Ie., Джур О. Е., Джур О.Є.)
Джур Ольга Євгенівна (Dzhur O.Y., Dzhur O.Ie., Джур О. Е., Джур О.Є.)
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
"Green" economy: from global concept to reality of local development
N Stukalo, N Krasnikova, I Steblianko, N Meshko, A Simahova, ...
Publisher, Serednyak, 2018
192018
Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій в сучасних умовах
ОЄ Джур, АС Шулякова
Вісник ДНУ. Серія: Менеджмент інновацій 24 (6), 55-67, 2016
132016
Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі
ОЄ Джур
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
112012
Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhistiu pidpryiemstva: teoretyko-metodolohichnyi aspekt
OI Dzhur
Visnyk DNU. Seriia: Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny …, 2011
10*2011
Управління міжнародною конкурентоспроможістю підприємства: теоретико-методологічний аспект
ОЄ Джур, OY Dzhur
Вісник ДНУ. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини …, 2011
10*2011
Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів: навч. посібник /під ред. д-ра техн. наук Є.О. Джура
ЮС Алексєєв, ОЄ Джур, ОВ Кулик, ЛД Кучма, ЄЮ Ніколенко, ...
Д.: АРТ-ПРЕС, 2007
102007
Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні
ОЄ Джур, ДА Волкова
Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової …, 2021
8*2021
Економіка високотехнологічних підприємств
ОЄ Джур
Д.: АРТ-ПРЕС, 2010
82010
Innovatsiini aspekty udoskonalennia systemy menedzhmentu orhanizatsii u suchas-nykh umovakh
OY Dzhur, AS Shuliakova
Innovative aspects of improving the system of management of organizations in …, 2016
72016
Державне регулювання підприємствами космічної галузі України: нові реалії та виклики
ОЄ Джур
Ефективна економіка, 2015
72015
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
ОЄ Джур
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
52012
МОТИВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ВИРОБНИЧІЙ СИСТЕМІ MOTIVATED COMPONENT OF LABOR PROCESSES IN MODERN PRODUCTION SYSTEMS
ОЄ Джур, ГО Румянцева, ОГ Лисихін
42017
State regulation of space industry enterprises in Ukraine: new realities and challenges
OI Dzhur
Efektyvna ekonomika 1, 2015
42015
IMPROVEMENT OF PROPERTIES OF DEFORMED ALUMINUM ALLOYS MODIFIED BY NANOCOMPOSITIONS
YO Dzhur, NE Kalinina, OY Dzhur, OV Kalinin, TV Nosova, SI Mamchur
Space Science and Technology 27 (6), 98-104, 2021
32021
Розробка моделі управління підприємством шляхом вдосконалення системи мотивації персоналу
ОЄ Джур, МС Міро
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА …, 2021
32021
Застосування нейронних технологій управління поведінкою споживачів послуг туристичного агентства/Application of neural technologies to manage the behavior of consumers of …
ОЄ Джур, КО Гузь, O Dzhur, K Huz
Ефективна економіка/ Efektyvna ekonomika/Efficient Economy, 2020
32020
Мотивація в системі управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі
ОЄ Джур
Вісник Одеського національного університету. Економіка 22 (10 (63)), 118-122, 2017
32017
Derzhavne rehuliuvannia pidpryiemstv kosmichnoi haluzi Ukrainy: novi realii ta vyklyky [State regulation of the space industry of Ukraine: new realities and challenges]
OY Dzhur
Efektyvna ekonomika–Efficient economy 1, 2015
32015
Концептуальные основы управления персоналом на современном предприятии космической отрасли
ОЕ Джур
Новая экономика, 62 -67, 2014
32014
Improvement of the organizational and economic mechanism of management of the space industry enterprise
OY Dzhur
VIISNYK ZhDTU, 290-295, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20