Подписаться
Наталия Метеленко
Наталия Метеленко
доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене zgia.zp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія
НГ Метеленко
Запоріжжя: КПУ, 2010
292010
Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства
ОГ Піскунов, НГ Метеленко, ТП Лободзинська
НТУУ" КПІ", 2009
252009
Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters
NG Metelenko, OV Kovalenko, V Makedon, YK Merzhynskyi, AI Rudych
Journal of Security and Sustainability Issues 9 (1), 77-89, 2019
232019
Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства
НГ Метеленко
Інвестиції: практика та досвід, 46-49, 2009
222009
System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balanced and socially oriented one
V Voronkova, N Metelenko, V Nikitenko, I Silina
Humanities studies, 86-97, 2019
182019
Концептуалізація поняття фінансовий механізм
НГ Метеленко, ОП Шульга
Причорноморські економічні студії, 171-179, 2016
172016
Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2010
142010
Assessment of international competitiveness of entrepreneurship in hospitality business in globalization processes
M Dzwigol-Barosz, M Rohoza, D Pashko, N Metelenko, D Loiko
Journal of Entrepreneurship Education 22, 1-7, 2019
92019
Основи формування інфраструктури промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
92009
Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2015
82015
Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 31-31, 2010
82010
Економіка підприємства: основи теорії та практики: Навч. посібник
НГ Метеленко
Донецьк: Юго-Восток, 174-185, 2008
82008
Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій
НГ Метеленко
Економічний вісник національного гірничого університету, 32-39, 2007
82007
Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2013
62013
Підходи до формування стратегії промислового підприємства як цілісної концепції його розвитку
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
52009
Identification of risks of financial security loss at Ukrainian industrial enterprises
N Metelenko
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
42019
Методологічні аспекти управління збитковими підприємствами в умовах деструктивних явищ в економіці України
НГ Метеленко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 96-101, 2015
42015
Моделювання процедур прийняття управлінських рішень у комунікаційній системі руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка промисловості, 110-116, 2010
42010
Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств
НГ Метеленко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009
42009
Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання
НГ Метеленко, МВ Хацер
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 69-73, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20