Наталия Метеленко
Наталия Метеленко
доктор економічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в zgia.zp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія
НГ Метеленко
Запоріжжя: КПУ, 2010
282010
Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства
ОГ Піскунов, НГ Метеленко, ТП Лободзинська
НТУУ" КПІ", 2009
202009
Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства
НГ Метеленко
Інвестиції: практика та досвід, 46-49, 2009
142009
System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balanced and socially oriented one
V Valentyna, M Natalya, N Vitalina, S Iryna
Humanities Studies, 86-97, 2019
132019
Концептуалізація поняття фінансовий механізм
НГ Метеленко, ОП Шульга
Причорноморські економічні студії, 171-179, 2016
92016
Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2010
92010
Основи формування інфраструктури промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
92009
Економіка підприємства: основи теорії та практики: Навч. посібник
НГ Метеленко
Донецьк: Юго-Восток, 174-185, 2008
82008
Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters
NG Metelenko, OV Kovalenko, V Makedon, YK Merzhynskyi, AI Rudych
Journal of Security and Sustainability Issues 9 (1), 77-89, 2019
72019
Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2010
72010
Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2015
62015
Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій
НГ Метеленко
Економічний вісник національного гірничого університету, 32-39, 2007
62007
Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства
НГ Метеленко
Ефективна економіка, 2013
52013
Раціональна організація бізнес-процесів в умовах ефективного функціонування внутрішнього господарського механізму
Н Метеленко
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Підходи до формування стратегії промислового підприємства як цілісної концепції його розвитку
НГ Метеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
52009
Моделювання процедур прийняття управлінських рішень у комунікаційній системі руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства
НГ Метеленко
Економіка промисловості, 110-116, 2010
42010
Критичне дослідження ринку реклами України: тенденції та перспективи розвитку
НГ Метеленко, МВ Хацер
Економічний вісник Національного гірничого університету, 99-107, 2009
42009
Економіка підприємства: основи теорії та практики
НГ Метеленко
Навчальний посібник/НГ Метеленко.–Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД, 2008
42008
Проблеми та методи визначення рівня конкурентоспроможності підприємств
НГ Метеленко, СМ Цвілий
Держава та регіони, 224-228, 2007
42007
Assessment of International Competitiveness of Entrepreneurship in Hospitality Business in Globalization Processes
M Dzwigol-Barosz, M Rohoza, D Pashko, N Metelenko, D Loiko
Journal of Entrepreneurship Education 22, 1-7, 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20