Oresta Bordun
Oresta Bordun
кандидат географічних наук, Львівський університет Імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика.
БОЮ Мальська М.П.
422012
Планування діяльності туристичних підприємств. Навч. посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2005
422005
Планування туристичної діяльності: підручник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2010
142010
Туристичне країнознавство. Європа
МП Мальська
К: Центр учбової літератури, 2009
132009
Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: економіко-географічне дослідження
ОЮ Бордун
Рукопис дисертації на здобуття наук. ступеня канд.. геогр. наук: 11.00. 02 …, 2003
122003
Аналіз міжнародних туристичних потоків України
О Бордун
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 137-146, 2013
92013
Управління персоналом у туризмі: теорія та практика: навчальний посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун, ІЗ Жук
К.: Центр учбової літератури, 2013
92013
Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України
ОЮ Бордун, СВ Білоус
Економіка. Управління. Інновації, 2011
82011
Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова
ОЮ Бордун, ЮП Шуманська
Географія та туризм, 131-140, 2014
62014
Туристичне країнознавство
МП Мальська, МЗ Гамкало, ОЮ Бордун
Європа: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл./МП Мальська, МЗ Гамкало …, 2009
62009
Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напряму
О Бордун, А Забарило
Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка: Сер.„Географічна”.–2004.–Вип 30, 28-31, 2004
62004
Органiзацiя та планування дiяльностi туристичних пiдприємств: теорiя та практика
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової лiтератури., 248, 2012
52012
The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border
F Mróz, O Bordun
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 10, 2016
42016
Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na Pograniczu Polsko-Ukraińskim
O Bordun, F MrÓz
Wydawnictwo „Czuwajmy" Kraków, 2016
32016
Економічні можливості відродження культурного шляху Європи–Віа Регіа на території України
ОЮ Бордун
Економіка. Управління. Інновації, 2015
22015
Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України
ОЮ Бордун
Географія та туризм, 73-81, 2012
22012
Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області
ОЮ Бордун
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
22011
Планування туристичної дiяльностi: пiдручник
МП Мальська, ОЮ Бордун
22010
Туристическое страноведение. Европа: Учеб. пособие
МП Мальська, МЗ Гамкало, ОЮ Бордун
22009
The Development of Ecotourism in Roztotchia
RK Oresta Bordun
Turystyka w Euroregionie Karpackim. Perspektywy rozwoju, 11-18, 2007
2*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20