Oresta Bordun
Oresta Bordun
кандидат географічних наук, Львівський університет Імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування діяльності туристичних підприємств: навч. посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2005
492005
Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика.
БОЮ Мальська М.П.
382012
Планування туристичної діяльності: підручник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2010
182010
Туристичне країнознавство. Європа
МП Мальська
К: Центр учбової літератури, 2009
182009
Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: економіко-географічне дослідження
ОЮ Бордун
Рукопис дисертації на здобуття наук. ступеня канд.. геогр. наук: 11.00. 02 …, 2003
142003
Туристичне країнознавство
МП Мальська, МЗ Гамкало, ОЮ Бордун
Європа/МП Мальська, МЗ Гамкало, ОЮ Бордун, 42-46, 2009
112009
Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напряму
О Бордун, А Забарило
Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка: Сер.„Географічна”.–2004.–Вип 30, 28-31, 2004
112004
Управління персоналом у туризмі. Теорія та практика: навчальний посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун, ІЗ Жук
К.: Центр учбової літератури, 2013
102013
Аналіз міжнародних туристичних потоків України
О Бордун
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 137-146, 2013
92013
Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України
ОЮ Бордун, СВ Білоус
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2011
92011
Органiзацiя та планування дiяльностi туристичних пiдприємств: теорiя та практика
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової лiтератури., 248, 2012
72012
Медичний туризм: теорія та практика: навч. посіб
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової літератури, 2018
62018
The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border
F Mróz, O Bordun
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 10, 2016
52016
Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України
ОЮ Бордун
Географія та туризм, 73-81, 2012
52012
Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова
ОЮ Бордун, ЮП Шуманська
Географія та туризм, 131-140, 2014
42014
Current State and Prospects of Dark Tourism Flows Organization in Ukraine
O Bordun, R Komar
Current Issues of Tourism Research 4 (2), 4-12, 2015
32015
Sanctuaries in Lviv archdiocese: current state and development prospects
O Bordun, A Kovalchuk
Journal of Geography, Politics and Society 8 (4), 53-60, 2018
22018
Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na Pograniczu Polsko-Ukraińskim
O Bordun, F MrÓz
Wydawnictwo „Czuwajmy" Kraków, 2016
22016
Розвиток індустрії зустрічей міста Львова
О Бордун
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 21-32, 2014
22014
Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області
ОЮ Бордун
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20