Куцик Катерина Володимирівна
Куцик Катерина Володимирівна
Викладач кафедри цивільного права і процесу, Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПОРУШНИКІВ ПОРЯДКУ В ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
КВ Куцик
Підприємництво, господарство і право, 19-23, 2017
12017
Примус у цивільному судочинстві: поняття та співвідношення із категорією цивільної процесуальної відповідальності
КВ Куцик
Правові реформи в Україні: реалії сьогодення (матеріали VIII Всеукраїнської …, 2016
12016
Щодо визначення поняття процесуального примусу в цивільному судочинстві
КВ Куцик
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право …, 2016
12016
Класифікація заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві
К Куцик
Підприємництво, господарство і право, 24-28, 2016
12016
Підстави застосування заходів процесуального примусу у цивільному процесі України
КВ Куцик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
12016
Міжнародний цивільний процес
ККВ Чурпіта, Ганна Вікторівна
Міжнародне приватне право: навчальний посібник / Бичкова С. С., Іванов Ю. Ф …, 2018
2018
Заходи процесуального примусу в цивільному судочинстві Measures of procedural compulsion in civil proceedings
КВ Куцик
Національна академія внутрішніх справ, 2017
2017
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НЕПОВАГА ДО СУДУ»
КВ Куцик
Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи (матеріали ХІІ …, 2016
2016
Гарантії дотримання прав людини під час застосування заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві
КВ Куцик
Матеріали VI наукових читань, присвячених пам'яті академіка В. В …, 2016
2016
Ухвали про застосування заходів процесуального примусу як різновид судових рішень
КВ Куцик
Цивільний процес на зламі століть (матеріали науково-практичної конференції …, 2016
2016
The use of procedural compulsion in civil proceedings: national and international experience
K Kateryna
Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки (матеріали …, 2016
2016
До питання класифікації заходів процесуального примусу в цивільному судочинстві
КВ Куцик
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та …, 2016
2016
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
М Гетманцев, Є Клюєва, В Бойко, О Кот, М Кравчик, К Куцик, ...
2016
Привод в гражданском процессе Украины: понятие, основания и порядок применения
ЕВ Куцык
Право и закон: международный научно-практический журнал, 49-55, 2016
2016
Еволюція правового регулювання заходів процесуального примусу в цивільному судочинстві
КВ Куцик
Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість …, 2015
2015
ПРИВІД ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
КВ Куцик
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ …, 2015
2015
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС ЯК ВИД ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ
КВ Куцик
УКРАЇНСЬКА МОВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (МАТЕРІАЛИ ХІ …, 2015
2015
Загальна характеристика заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві
КВ Куцик
Правові реформи в Україні: реалії сьогодення (тези VII Всеукраїнської …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18