Підписатись
Віктор Антонович Пашинський Viktor Pashinskiy Pashynskyi Пашинский
Віктор Антонович Пашинський Viktor Pashinskiy Pashynskyi Пашинский
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нагрузки и воздействие на здания и сооружения
ВН Гордеев
Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2006
2502006
Атмосферні навантаження на будівельні конструкції для території України
ВА Пашинський
К.: УкрНДІпроектстальконструкція, 1999
671999
Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель
ВА Пашинський, НВ Пушкар, АМ Карюк
Одеса: ОДАБА, 2012
182012
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения
АВ Перельмутер, ВН Гордеев, АИ Лантух-Лященко, АВ Махинько, ...
М.: Издателсьво СКАД СОФТ, издательство АСВ, издательство ДМК Пресс, 2014
112014
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие
ВН Гордеев, АИ Лантух-Лященко, ВА Пашинский
C, 2007
112007
Атмосфернi навантаження на будiвельнi конструкцiї для територiї України
ВА Пашинський
111999
Методологія нормування навантажень на будівельні конструкції
ВА Пашинський
Розширений автореферат докторської дисертації. Полтава, ПДТУ 33, 1999
101999
Вплив вологості на характеристики морозостійкості кераміки
ВА Пашинський, ВН Сідей
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 331-337, 2013
92013
Імовірнісний опис процесу температури повітря
ВА Пашинский, АА Кузьменко, АМ Карюк
Коммунальное хозяйство городов, 60-66, 0
9*
Аналіз процесів чизелювання ґрунтів з застосуванням різних комбінацій робочих органів
ВМ Сало, СМ Лещенко, ВА Пашинський, РВ Ярових
КНТУ, 2015
82015
Оцінка імовірності виникнення теплових відмов конструкцій
ВА Пашинський, ГГ Фаренюк
Строительство, материаловедение, машино-строение: сб. науч. тр.–Дн-к: ПГАСА …, 2010
82010
Методика визначення кліматичних навантажень в заданій географічній точці
ВА Пашинський, СО Карпушин, МВ Пашинський
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 68-72, 2018
72018
Територіальне районування України за статистичними характеристиками температури повітря
АМ Карюк, ВА Пашинський
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 123-129, 2004
72004
Районування характеристичних значень кліматичних навантажень на території України
ВА Пашинський, ГБ Філімоніхін, МВ Пашинський
Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені ВМ …, 2017
62017
Способи територіального районування кліматичних навантажень
ВА Пашинський, МВ Пашинський, ВВ Пашинський
Атлант, 2016
62016
Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат
ВА Пашинський, ОА Плотніков, АМ Карюк
Луцький НТУ, 2014
62014
Температурнi впливи на огороджувальнi конструкцiї будiвель: монографiя
ВА Пашинський, НВ Пушкар, АМ Карюк
62012
Методика обчислення розрахункових значень температури повітря за ймовірнісною моделлю випадкового процесу
АМ Карюк, ВА Пашинський
Збірник наук праць. Сер. Галузеве машинобудування, будівництво.–Полтава …, 2003
62003
Представление атмосферных нагрузок в виде дифференцируемых случайных процессов
ВА Пашинский
Строительная механика и расчет сооружений, 92-96, 1992
61992
Сочетания усилий от атмосферных и крановых нагрузок, действующих на стальные каркасы одноэтажных производственных зданий
ВА Пашинский
спец. 05.23. 01 «Строительные конструкции, здания и сооружения»/ВА Пашинский …, 1985
61985
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20