Подписаться
Козьма В.В.
Козьма В.В.
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф.Кураса НАН України. Головний науковий співр
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації
В Козьма
Журнал Верховної Ради України «Віче, 16-19, 2008
162008
Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу
В Козьма
Політичний менеджмент, 94-101, 2008
92008
Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції
В Козьма
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
82006
Держава добробуту запорука політичної стабільності (до питання демократичної трансформації українського суспільства)
ВВ Козьма
Практична філософія., 2015
62015
Особливості політичної соціалізації особистості в трансформаційний період.
ОО Ващенко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
62014
Obstacles towards the achievement of gender equality in the Baltic States: Institutional and Value Dimension
N Khoma, V Kozma
Balkan Social Science Review 18, 241-263, 2021
42021
Особистісний вимір політичної соціалізації
ВВ Козьма
Одеса, 2017
42017
Політичні інститути сучасної представницької демократії
ВВ Козьма
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2013
42013
Особистість і політика: між традицією та модернізацією: монографія
ВВ Козьма
Київ: Видавництво «Альфа-ПІК, 2019
32019
Особистість як наукова категорія: міждисциплінарний підхід
ВВ Козьма
Гілея: науковий вісник, 372-377, 2018
32018
Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді
В Козьма
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2012
32012
Spectacularization of political activism: Subject matter and social effect
N Khoma, V Kozma
The Greek Review of Social Research, 3-27, 2022
22022
Феномен політичного вибору як взаємодія свободи та відповідальності: політико-культурний аспект
ІМ Гіоане
22020
Первинні механізми політичної соціалізації особистості
ВВ Козьма
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2016
22016
Ціннісні орієнтації та проблема політичної соціалізації особистості в Україні
ВВ Козьма
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
22016
Конформізм українських політиків як спосіб уникнення особистої відповідальності
ВВ Козьма
Вісник Дніпропетровського університету, 2016
22016
Проблеми національної ідентичності українців
ВВ Козьма, ОС Комарова
Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-19, 2015
22015
Вплив політичної еліти на процес консолідації демократії
ВВ Козьма
Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія …, 2011
22011
Формування полiтичних цiнностей та орiєнтацiй середнього класу як чинник демократизацiї сучасного українського суспiльства
ВВ Козьма
22008
Загальна теорiя держави та права: пiдручник--Львiв: Новий свiт
МС Кельман, ОГ Мурашин, НМ Хома
22000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20