Follow
Олег Васильович Мороз / Moroz O.V.
Олег Васильович Мороз / Moroz O.V.
Вінницький національний технічний університет, факультет
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія сучасного брендингу: монографія
ОВ Мороз, ОВ Пашенко
Вінниця: УНІВЕР-СУМ, 2003
1142003
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ЕА Сметанюк
ВНТУ, 2006
1002006
Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції
ОВ Мороз, НП Карачина, ТМ Халімон
Універсум, 2008
842008
Концепція економічної безпеки сучасного підприємства
ОВ Мороз, НП Карачина, АА Шиян
ВНТУ, 2011
802011
Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику: Монографія
ОВ Мороз, АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 270, 2003
742003
Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах: монографія
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
542005
Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів: монографія
ОВ Мороз, А Свентух, О Свентух
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003
532003
Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ОВ Лазарчук
Вінниця: ВНТУ, 255-260, 2010
412010
Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: монографія
ОВ Мороз, ЛО Нікіфорова, АА Шиян
Вінниця: ВНТУ, 2011
372011
Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством
ОВ Мороз, ІВ Шварц
ВНТУ, 2006
362006
Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”
ІГ Глухов, ТА Шмоніна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (59), 65-69, 2011
342011
Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем: монографія
ОВ Мороз, А Свентух
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 168, 2008
342008
Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління
ОВ Мороз, НП Карачина
ВНТУ, 2005
272005
Социально-экономический мониторинг как фактор стабильного и сбалансированного развития региона
ОИ Пурский, ИО Мороз, ОИ Моисеенко
Бизнес Информ, 39-41, 2012
17*2012
Категорія «антикризовий потенціал підприємства» в процесі аналізу ефективності функціонування машинобудівних підприємств
ОВ Мороз, ІВ Шварц, ОВ Лазарчук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 9-12, 2008
162008
Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа
ЛМ Благодир, ОВ Мороз, БЄ Грабовецький
Національна академія управління, 2010
142010
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
122015
Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний посібник (гриф МОН України лист № 1/11-6715 від 21 липня 2010 р.)
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен 2 (0), 1, 2011
122011
Сутність мобільного навчання в освітньому процесі
ЯР Балабан, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 149-155, 2017
112017
Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування
ВМ Семцов
Економіка АПК, 2013
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20