Подписаться
Олег Васильович Мороз / Moroz O.V.
Олег Васильович Мороз / Moroz O.V.
Вінницький національний технічний університет, факультет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія сучасного брендингу: монографія
ОВ Мороз, ОВ Пашенко
Вінниця: УНІВЕР-СУМ, 2003
1152003
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ЕА Сметанюк
ВНТУ, 2006
1012006
Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції
ОВ Мороз, НП Карачина, ТМ Халімон
Універсум, 2008
872008
Концепція економічної безпеки сучасного підприємства
ОВ Мороз, НП Карачина, АА Шиян
ВНТУ, 2011
792011
Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику: Монографія
ОВ Мороз, АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 270, 2003
732003
Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах:[монографія]
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук—Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005
582005
Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів: монографія
ОВ Мороз, А Свентух, О Свентух
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003
542003
Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ОВ Лазарчук
Вінниця: ВНТУ 256, 2010
422010
Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: монографія
ОВ Мороз, ЛО Нікіфорова, АА Шиян
Вінниця: ВНТУ, 2011
392011
Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством
ОВ Мороз, ІВ Шварц
ВНТУ, 2006
382006
Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”
ІГ Глухов, ТА Шмоніна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (59), 65-69, 2011
352011
Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем: монографія
ОВ Мороз, А Свентух
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 168, 2008
342008
Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління
ОВ Мороз, НП Карачина
ВНТУ, 2005
272005
Социально-экономический мониторинг как фактор стабильного и сбалансированного развития региона
ОИ Пурский, ИО Мороз, ОИ Моисеенко
Бизнес Информ, 39-41, 2012
18*2012
Категорія «антикризовий потенціал підприємства» в процесі аналізу ефективності функціонування машинобудівних підприємств
ОВ Мороз, ІВ Шварц, ОВ Лазарчук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 9-12, 2008
162008
Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа
ЛМ Благодир, ОВ Мороз, БЄ Грабовецький
Національна академія управління, 2010
142010
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 48-54, 2015
122015
Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування
ВМ Семцов
Економіка АПК, 2013
122013
Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний посібник (гриф МОН України лист № 1/11-6715 від 21 липня 2010 р.)
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен 2 (0), 1, 2011
122011
Сутність мобільного навчання в освітньому процесі
ЯР Балабан, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 149-155, 2017
112017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20