Олег Васильович Мороз / Moroz O.V.
Олег Васильович Мороз / Moroz O.V.
Вінницький національний технічний університет, факультет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ЕА Сметанюк
ВНТУ, 2006
862006
Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції
ОВ Мороз, НП Карачина, ТМ Халімон
Універсум, 2008
602008
Концепція економічної безпеки сучасного підприємства
ОВ Мороз, НП Карачина, АА Шиян
ВНТУ, 2011
552011
Теорія сучасного брендингу:[монографія]
ОВ Мороз, ОВ Пашенко
Вінниця: УНІВЕР-СУМ, 2003
532003
Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику:[монографія]
ОВ Мороз, АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 270, 2003
512003
Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах: монографія
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
402005
Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством
ОВ Мороз, ІВ Шварц
ВНТУ, 2006
392006
Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів: монографія
ОВ Мороз, А Свентух, О Свентух
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003
362003
Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем: монографія
ОВ Мороз, АО Свентух
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 168, 2008
312008
Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств
ОВ Мороз, ЛО Нікіфорова, АА Шиян, ЛА Никифорова
ВНТУ, 2011
292011
Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління
ОВ Мороз, НП Карачина
ВНТУ, 2005
252005
Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ОВ Лазарчук
Вінниця: ВНТУ, 255-260, 2010
242010
Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”
ІГ Глухов, ТА Шмоніна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (59), 65-69, 2011
202011
Соціально-економічний моніторинг як фактор стабільного і збалансованого розвитку регіону
ОІ Пурський, ІО Мороз, ОІ Моісеєнко
Бізнес Інформ, 39-41, 2012
15*2012
Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа
ЛМ Благодир, ОВ Мороз, БЄ Грабовецький
Національна академія управління, 2010
132010
Категорія «антикризовий потенціал підприємства» в процесі аналізу ефективності функціонування машинобудівних підприємств
ОВ Мороз, ІВ Шварц, ОВ Лазарчук
ВНТУ, 2008
132008
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
112015
Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування
ВМ Семцов
Економіка АПК, 2013
102013
Спеціальна теорія відносності: навчальний посібник (гриф МОН України лист № 1/11-3525 від 11.05. 11)
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
92011
Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний посібник (гриф МОН України лист № 1/11-6715 від 21 липня 2010 р.)
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен 2 (0), 1, 2011
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20