Підписатись
Алла Галагдина
Алла Галагдина
доцент кафедри хірургічної та дитячої стоматології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика проведення практичних занять із розділу Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки в умовах кредитно-модульної системи навчання
АА Галагдина, ЛМ Герасим
Клінічна стоматологія, 36-40, 2018
12018
Порівняльний аналіз стану проокисно-антиоксидантних взаємовідносин у привушних та підверхньощелепних слинних залозах при порушенні каротидного кровообігу в щурів з …
АА Галагдина, СС Ткачук, ОВ Ткачук, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 42-46, 2014
12014
Гістологічні зміни в слизовій оболонці порожнини рота щурів з експериментальним цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією
АА Галагдина, СС Ткачук
Клінічна та експериментальна патологія, 2013
12013
Особливості становлення топографії шийної фасції і клітковинних просторів передньої та бічних ділянок шиї у плодів людини
ЛЯ Лопушняк, ТВ Хмара, ОФ Марчук, ОМ Бойчук, ЛМ Герасим, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2020
2020
Фетальна анатомічна мінливість структур підпід’язикової ділянки
ТВ Хмара, ЛЯ Лопушняк, ОМ Бойчук, ЛМ Герасим, МЮ Лека
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2020
2020
Морфофункціональний стан тканин порожнини рота при дії експериментального цукрового діабету
АА Галагдина, ОЮ Гаген
Буковинський державний медичний університет, 2018
2018
Морфофункціональний стан слизової оболонки рота щура при цукровому діабеті та каротидній ішемії
АА Галагдина
БДМУ, 2017
2017
Зміни активності антиоксидантних ферментів та пероксидного окиснення ліпідів в привушних залозах щурів при цукровому діабеті ускладненому ішемією-реперфузією головного мозку
АА Галагдина, ОЮ Гаген, ОЛ Кушнір
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Вплив порушення кровообігу в басейні сонних артерій на мікробну екологію слизової оболонки ротової порожнини щурів із цукровим діабетом
СС Ткачук, ВФ Мислицький, АА Галагдина
Буковинський державний медичний університет, 2016
2016
Мікробна екологія слизових оболонок травного тракту щурів із відст¬ роченими наслідками двобічного пору¬ шення кровообігу в басейні сонних артерій (повідомлення перше-якісний …
ОВ Ткачук, МА Повар, СС Ткачук, АА Галагдина, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 167-170, 2016
2016
Етіологія слинокам’яної хвороби
АА Галагдина, МП Митченок
Буковинський державний медичний університет, 2015
2015
Патогенез діабетичних ангіопатій та роль останніх у порушенні морфофункціонального стану слизової оболонки ротової порожнини
AA Galahdina
Клінічна та експериментальна патологія 14 (3), 2015
2015
Порівняльний аналіз реакції показників проокисно-антиоксидантного гомеостазу різних відділів слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом на …
SS Tkachuk, AA Galagdina, OV Tkachuk, VF Myslytskyi
Клінічна та експериментальна патологія 14 (3), 2015
2015
Порушення функціонального та морфологічного стану слинних залоз при цукровому діабеті та їх роль в ушкодженні слизової оболонки ротової порожнини
АА Галагдина
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 7-11, 2015
2015
Ефективні складові якісної підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3. Стоматологія”
НБ Кузняк, АА Галагдина, АВ Бамбуляк, РР Дмитренко
Медична освіта, 93-95, 2015
2015
Досвід вивчення хірургічної стоматології студентами-випускниками стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету
АА Галагдина
Клінічна стоматологія, 58-61, 2015
2015
Патобіохімічні та патоморфологічні еквіваленти ураження пародонта та слизової оболонки ротової порожнини при цукровому діабеті
ОВ Ткачук, АА Галагдина, СС Ткачук, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 231-236, 2014
2014
Гістологічні зміни судинного русла привушної слинної залози щурів із цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією
СС Ткачук, АА Галагдина
Питання експериментальної та клінічної медицини, 119-123, 2013
2013
Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на динаміку вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів, білків, метаболітів монооксиду нітрогену та активності …
АА Галагдина
Перспективи медицини та біології, 30-34, 2013
2013
Mісцеве знеболювання в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії
ЛМ Герасим, АА Галагдина, СЮ Паліс
Клінічна стоматологія, 90-90, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20