Підписатись
Алла Галагдина
Алла Галагдина
доцент кафедри хірургічної та дитячої стоматології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика проведення практичних занять із розділу Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки в умовах кредитно-модульної системи навчання
АА Галагдина, ЛМ Герасим
Клінічна стоматологія, 36-40, 2018
12018
Порівняльний аналіз стану проокисно-антиоксидантних взаємовідносин у привушних та підверхньощелепних слинних залозах при порушенні каротидного кровообігу в щурів з …
АА Галагдина, СС Ткачук, ОВ Ткачук, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 42-46, 2014
12014
Гістологічні зміни в слизовій оболонці порожнини рота щурів з експериментальним цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією
АА Галагдина, СС Ткачук
Клінічна та експериментальна патологія, 2013
12013
Особливості становлення топографії шийної фасції і клітковинних просторів передньої та бічних ділянок шиї у плодів людини
ЛЯ Лопушняк, ТВ Хмара, ОФ Марчук, ОМ Бойчук, ЛМ Герасим, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2020
2020
Фетальна анатомічна мінливість структур підпід’язикової ділянки
ТВ Хмара, ЛЯ Лопушняк, ОМ Бойчук, ЛМ Герасим, МЮ Лека
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2020
2020
Морфофункціональний стан слизової оболонки рота щура при цукровому діабеті та каротидній ішемії
АА Галагдина
БДМУ, 2017
2017
Мікробна екологія слизових оболонок травного тракту щурів із відст¬ роченими наслідками двобічного пору¬ шення кровообігу в басейні сонних артерій (повідомлення перше-якісний …
ОВ Ткачук, МА Повар, СС Ткачук, АА Галагдина, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 167-170, 2016
2016
Патогенез діабетичних ангіопатій та роль останніх у порушенні морфофункціонального стану слизової оболонки ротової порожнини
АА Галагдина
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
2015
Порівняльний аналіз реакції показників проокисно-антиоксидантного гомеостазу різних відділів слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом на …
SS Tkachuk, AA Galagdina, OV Tkachuk, VF Myslytskyi
Клінічна та експериментальна патологія 14 (3), 2015
2015
Порушення функціонального та морфологічного стану слинних залоз при цукровому діабеті та їх роль в ушкодженні слизової оболонки ротової порожнини
АА Галагдина
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 7-11, 2015
2015
Ефективні складові якісної підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту" Крок-3. Стоматологія"
НБ Кузняк, АА Галагдина, АВ Бамбуляк, РР Дмитренко
Медична освіта (науково-практичний журнал), 2015
2015
Досвід вивчення хірургічної стоматології студентами-випускниками стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету
АА Галагдина
Клінічна стоматологія, 58-61, 2015
2015
Патобіохімічні та патоморфологічні еквіваленти ураження пародонта та слизової оболонки ротової порожнини при цукровому діабеті
ОВ Ткачук, АА Галагдина, СС Ткачук, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія, 231-236, 2014
2014
Гістологічні зміни судинного русла привушної слинної залози щурів із цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією
СС Ткачук, АА Галагдина
Питання експериментальної та клінічної медицини, 119-123, 2013
2013
Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на динаміку вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів, білків, метаболітів монооксиду нітрогену та активності …
АА Галагдина
Перспективи медицини та біології, 30-34, 2013
2013
Mісцеве знеболювання в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії
ЛМ Герасим, АА Галагдина, СЮ Паліс
Клінічна стоматологія, 90-90, 2013
2013
Мікробна екологія слизової оболонки ротової порожнини щурів із цукровим діабетом, ускладненим порушенням кровообігу в басейні сонних артерій
АА Галагдина, СС Ткачук, ІЙ Сидорчук, АА Галагдина, СС Ткачук, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
2012
Ранні та відстрочені зміни прооксидантно-антиоксидантних взаємовідносин у слинних залозах щурів із поєднаною дією стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету та каротидної …
АА Галагдина, СС Ткачук, АА Галагдина, СС Ткачук
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
2012
Довготривалі ефекти порушення кровообігу в басейні сонних артерій на показники протео-і фібринолітичної активності в слизовій ротової порожнини щурів зі …
АА Галагдина
Медична хімія, 62, 2012
2012
Уміст продуктів окиснювальної модифікації білків та метаболітів монооксиду нітрогену в слинних залозах щурів із поєднаним впливом стрептозотоцин-індукованого діабету та …
СС Ткачук, АА Галагдина
Клінічна та експериментальна патологія, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20