Follow
Кузебний Сергій Володимирович
Кузебний Сергій Володимирович
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
Verified email at online.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Selektsiyni, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennya i zberezhennya henofondu porid sil's' kohospodars' kykh tvaryn–Breeding, genetic and biotechnological methods …
MV Hladii, MI Bashchenko, YP Polupan, SI Kovtun, IS Borodai, ...
Poltava, Firma Tekhservis 791, 2018
192018
Scientific and organizational aspects of generation, genetics, reproduction biotechnology and protection of the genofonds in livestock breeding
MV Hladiy, YP Polupan, SI Kovtun, SV Kuzebnij, LV Vyshnevskiy, ...
Animal Breeding and Genetics 56, 5-14, 2018
112018
Стан І перспективи розвитку молочного скотарства України
МІ БАЩЕНКО, МВ ГЛАДІЙ, ЮФ МЕЛЬНИК, МЯ ЄФІМЕНКО, ...
РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 6-14, 2017
112017
Відтворна здатність і продуктивність корів нових молочних порід
ГС Шарапа, СВ Кузебний
Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб., 225, 2015
82015
Perebih otelennia i pisliaotelnoho periodu u koriv moloch-noho napriamu produktyvnosti–The course of calving and post-mortem period in milk production cows
S Kuzebnyi, H Sharapa, V Shylofost
Tvarynnytstvo Ukrainy–Livestock of Ukraine, 3-4, 2014
82014
Vidtvorna zdatnist i produktyvnist koriv novykh molochnykh porid
HS Sharapa, SV Kuzebnyi
Rozvedennia i henetyka tvaryn. Vyp 50, 225-229, 2015
62015
Перебіг отелення і післяотельного періоду у корів молочного напряму продуктивності
С Кузебний, Г Шарапа, В Шилофост
Тваринництво України, 32-36, 2014
52014
Prohrama zberezhennya henofondu lokal'nykh i znykayuchykh porid sil's' kohospodars' kykh tvaryn v Ukrayini na 2017–2025 [Program for preserving the gene pool of local and …
MV Hladiy, YP Polupan, DM Basovs' kyy, LV Vyshnevs' kyy
Sumy (in Ukrainian), 2018
42018
Farm animal biodiversity in Ukraine and its loss
Y Polupan, S Kovtun, S Kuzebniy, N Rieznykova
The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 2018
42018
Показатели воспроизводительной способности быков-производителей мясных пород
ЕВ Бойко, СВ Кузебный, ЛА Коропец
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства, 190-197, 2016
42016
Связь между количественными, качественными и физиологическими показателями спермы быков-производителей голштинской породы
ЕВ Бойко, ЛА Коропец, СВ Кузебный
Зоотехническая наука Беларуси 50 (1), 10-15, 2015
42015
Програма селекції української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби на 2013-2020 роки
МЯ Єфіменко, СЮ Рубан, ОД Бірюкова, РВ Братушка, ГС Коваленко, ...
Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН, 2013
42013
Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників
СВ Кузебний
дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01, 205 с., 2008
4*2008
Эффективность различных методов выявления и стимуляции половой охоты у коров
СВ Кузебный, ЕВ Бойко, ЛА Коропец
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства, 85-91, 2019
32019
Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин
МВ Гладій, МІ Бащенко, ЮП Полупан, СІ Ковтун, СВ Кузебний, та ін
32018
Проблеми відтворення в молочному скотарстві
СВ Кузебний, СЮ Демчук, ГС Шарапа
Міжвідомчий тематичний науковий збірник " Розведення і генетика тварин", 2015
32015
Гематологічні дослідження тварин різних генотипів
ВП Ткачук, СВ Кузебний, АВ Шельов
Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб., 182, 2002
32002
Особливості спермопродуктивності бугаїв різних генотипів
СВ Кузебний
Міжвідомчий тематичний науковий збірник 39, 117-122, 0
3*
Ефективність різних методів виявлення та стимуляції статевої охоти у корів
СВ Кузебний
Розведення і генетика тварин, 120-129, 2018
22018
Методологічні аспекти оцінки відтворювальної здатності корів
СВ Кузебний, ГС Шарапа, СЮ Демчук
Розведення і селекція тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 201-209, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20