Марина Кабиш
Марина Кабиш
Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фоностилістичне інструментування творів українськими поетами–представниками літературних угруповань початку ХХ ст
МЮ Кабиш
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 8, 118-123, 2012
62012
Звукопис в українській поезії першої половини ХХ століття: семантика, функції
МЮ Кабиш
Марина Юріївна Кабиш, 2015
52015
Стилістичні функції звукопису в поетичному мовленні українських поетів початку ХХ ст.
МЮ Кабиш
Філологічні студії, 2013
22013
Звуковий повтор як фоностилістичний прийом пошуку змісту у поетичних текстах початку ХХ століття
МЮ Кабиш
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 8, 117-122, 2014
12014
Роль еквіфонії та метафонії у звуковій тканині поетичних текстів Павла Тичини та Максима Рильського
МЮ Кабиш
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
12011
Стилістичні функції засобів звукопису мови прозових творів Олександра Довженка
МЮ Кабиш
Видавничий дім" Гельветика", 2020
2020
Роль епіфори у поетичних творах Миколи Вороного
МЮ Кабиш
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2019
2019
Вивчення какофонії та ономатопеї як засобів творення поетичних образів у віршах Миколи Вороного
МЮ Кабиш
ДЗ" Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка, 2018
2018
Психолінгвістичний підхід до вивчення звука
МЮ Кабиш
ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», Суми, 2017
2017
ЗВУКОВІ ОБРАЗИ У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
МЮ Кабиш
МОВА І КУЛЬТУРА, 17, 2017
2017
ЗВУКОПИС В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ
К Марина
ІУМ НАН України, 2015
2015
Phonosemantic tonality as means of expression in poetry first half of the twentieth century
МЮ Кабиш
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014
2014
Фоносемантическая тональность как способ выразительности в поэтических произведениях первой половины ХХ века
МЮ Кабыш
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 2 (1-2), 2014
2014
До проблеми дослідження звукотропів
К Марина
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2010
2010
ГРАДАЦІЯ ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЮРІЯ КЛЕНА
МЮ Кабиш
СЕКЦІЯ 6. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ, 64, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15