Follow
Скиба Володимир Віталійович / Skyba Volodymyr / https://orcid.org/0000-0002-3605-1147
Скиба Володимир Віталійович / Skyba Volodymyr / https://orcid.org/0000-0002-3605-1147
Білоцерківський національний аграрний університет, екологічний
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Живлення i кормові взаємовідношення Ballerus sapa у Кременчуцькому водосховищі
НМ Присяжнюк, АВ Горчанок, ВВ Скиба, БС Хавтуріна
Теоретичні та практичні, 2022
62022
Radiation dose reconstruction for higher aquatic plants and fish in Glyboke Lake during the early phase of the Chernobyl accident
VV Belyaev, OM Volkova, DI Gudkov, SP Prishlyak, VV Skyba
Journal of Environmental Radioactivity 263, 107169, 2023
52023
Migration and prognosis of radionuclides 137Cs and 90Sr in vegetable produce: the case of villages of the Central Forest-Steppe of Ukraine in the remote period after Chernobyl …
V Gerasymenko, O Rozputny, I Pertsovyi, V Skyba, M Saveko
Ukrainian Journal of Ecology 7 (3), 246-250, 2017
52017
Reconstruction of the absorbed dose of ionizing radiation in fish of the Glyboke Lake over the early phase of the Chernobyl accident
VV Belyaev, OM Volkova, DI Gudkov, SP Pryshlyak, VV Skyba
Hydrobiological Journal 57 (4), 2021
22021
Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, МЄ Савеко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 62-71, 2018
22018
Determination of the Rate of 90Sr and 137Cs Influx into the Organism of Freshwater Fishes
VV Beliayev, YN Volkova, VV Skyba
Hydrobiological Journal 47 (6), 2011
22011
Оцінка міграції 137Cs і 90Sr у водних екосистемах рибоводних ставків на радіоактивно забруднених територіях лісостепу
ВВ Скиба
Житомирський національний агроекологічний університет, 2010
22010
Technogenic Radionuclides in Hydrobionts of the Northern Ukraine Water Bodies
OM Volkova, VV Belyaev, SP Pryshlyak, DI Gudkov, OY Kaglyan, ...
Hydrobiological Journal 60 (2), 2024
12024
Parameters of 137 Cs Migration into the Bottom Sediments of Various Water Bodies as a Result of Phragmites australis and Typha angustifolia Dying Away
OM Volkova, VV Belyaev, VV Skyba, SP Pryshlyak
Hydrobiological Journal 59 (3), 2023
12023
Parameters of 137Cs specific activity changes in the fish from the Kiev water reservoir
O Volkova, V Belyaev, S Pryshlyak, V Skyba
Šaćira Mandal, Adlija Čaušević, Sabina Semiz, Plasma leptin concentrations …, 2021
12021
Надходження137Cs і 90Sr до організму великої рогатої худоби та до гнойової біомаси залежно від раціону годівлі в умовах Центрального Лісостепу
ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ІК Швиденко, ОІ Розпутній, ...
Агроекологічний журнал, 64-73, 2023
2023
Радіоекологія з основами радіобіології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ІВ Перцьовий, ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Безпека життєдіяльності та цивільний захист: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 …
ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ІВ Перцьовий, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Управління та поводження з відходами: методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ІВ Перцьовий, ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Радіоекологічний моніторинг накопичення 90Sr та 137Cs в організмах риб деяких водойм лісостепу України
СВ В.
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 2 (2(182)), 145-153, 2023
2023
Екологічний моніторинг міграції техногенних радіонуклідів між абіотичними компонентами та водяними рослинами екосистеми Канівського водосховища
СВ В.
Агробіологія 1 (1), 196-204, 2023
2023
Параметри зміни питомої активності 137Cs у організмі прісноводних видів риб Київського водосховища
ВОМ Скиба В.В.
Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки …, 2022
2022
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОГЛИНЕНОЇ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ РИБ ОЗЕРА ГЛИБОКЕ ВПРОДОВЖ РАННЬОЇ ФАЗИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
ПСП Скиба В.В., Волкова О.М., Беляєв В.В.
ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ХАБ CHОRNOBYL science HUB Науково-практичний журнал, 2022
2022
Роль повітряно-водяних рослин у процесах біотрансформації 137Cs в екосистемі Канівського водосховища
ПСП Скиба В.В., Волкова О.М., Беляєв В.В.
Міжнародна науково-практичн конференція "100-річчя Поліського національного …, 2022
2022
Екологічна безпека: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань, ...
БНАУ, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20