Подписаться
Наталья Ротань
Наталья Ротань
Одесский Национальный Политехнический Университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування позитивного іміджу навчального закладу
НВ Ротань, НВ Ротань, ЮВ Арбузова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 273-280, 2014
162014
Стратегічне управління регіональним розвитком туризму на основі кластерного підходу
ОО Комліченко, НВ Ротань
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
122015
Формування та оцінка економічного потенціалу туристичної галузі регіону
ОО Комліченко, НВ Ротань
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 178-182, 2014
82014
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
НВ Ротань
7*
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ
НВ Ротань, ОО Комліченко
7*
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ
ОО КОМЛІЧЕНКО, НВ РОТАНЬ
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 244, 2012
52012
Стратегічні альтернативи розвитку туристичної галузі регіону
НВ Ротань
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 111, 2014
32014
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
НВ Ротань
32013
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
НВ Ротань
3*
Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств
НВ Ротань
Харків, 2018
22018
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємств
НВ Ротань
Інтелект XXI, 173-177, 2018
22018
Перспективи розвитку туристичної галузі в регіоні
НВ Ротань
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип. 3.: збірник …, 2016
22016
Фінансовий потенціал банківської системи України та його функціонування на ринку банківських послуг
ОО Комліченко, НВ Ротань
Сборник научных трудов SWorld 22 (3), 22-26, 2012
22012
РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
О Комліченко, Н Ротань
Scientific Collection «InterConf+», 41-46, 2022
12022
Інтелектуальний капітал як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства
ОО Комліченко, НВ Ротань
Підприємництво та інновації, 44-49, 2020
12020
Управління розвитком інтелектуального капіталу в закладах освіти
ОO Komlichenko, NV Rotan
Scientific notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 38-47, 2020
12020
Використання методів нечіткої логіки для оцінки інтелектуального капіталу підприємства
ОО Комліченко, НВ Ротань
Економіка. Фінанси. Право, 21-25, 2017
12017
Оцінка рівня сформованості інтелектуального капіталу підприємства
ОО Комліченко, НВ Ротань
Економіка. Фінанси. Право, 28-31, 2017
12017
Проектування систем управління якістю на основі міжнародних та національних стандартів
НВ Ротань, НВ Ротань
Високі технології в машинобудуванні, 79-85, 2017
12017
Методичні підходи до формування звіту про інтелектуальний капітал промислового підприємства
НВ Ротань, ОО Комліченко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 103-108, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20