Ігор Іванович Боймиструк, Igor Boymystruk
Ігор Іванович Боймиструк, Igor Boymystruk
доцент кафедри анатомії людини, Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Вплив помірних статичних фізичних навантажень на хімічний склад довгих кісток пацюків–мезотоніків
ІІ Боймиструк
Вісник морфології, 307-308, 2003
52003
Відеофільми та віртуальні комп’ютерні програми як додаткові засоби ефективного засвоєння матеріалу та практичних навичок з анатомії людини.
ІВП І.Є. Герасимюк, М.В. Ющак, І.І. Боймиструк, О. Я. Галицька Хархаліс, В ...
X ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю …, 2013
2013
РІСТ І ФОРМОУТВОРЕННЯ СКЕЛЕТА У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ
МВ Ющак, ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-295, 2013
2013
Зміни хімічного складу кісткової тканини у лабораторних щурів з різних вихідних станів вегетативної нервової системи при дії статичних навантажень
ФКО Боймиструк І. І., Ющак М. В.
«Морфологія на сучасному етапі розвитку науки", С. 27, 2012
2012
Анатомія та фізіологія з патологією
ФЛЯ Боймиструк І. І. Федонюк Я. І. , Волков К. С. , Волошин В. Д. , Головата ...
Тернопіль: "Укрмедкнига", 2012
2012
Основи медичних знань та долікарської допомоги (підручник для студентів вищих навчальних закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації. )
ПАМ Федонюк Я.І., Грушко В. С., Довгань О.М., Білик Л.С., Боймиструк І.І ...
Видавництво "Навчальна книга - Богдан", Тернопіль, 2012
2012
Анатомія людини для стоматологів (навчально-методичний посібник для практичних занять)
СІЯ Я.І.Федонюк, М.В.Ющак, І.Є.Герасимюк, І.І.Боймиструк, Л.Я.Федонюк, А.М ...
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011
2011
Реакція нирок на дегідратацію організму середнього ступеня
ДНВ Ющак М. В., Федонюк Я. І., Гантімуров А. В., Боймиструк І. І., Говда Р. В.
матеріали науково-практичної конференції, С. 167, 2010
2010
Анатомія людини з клінічним аспектом (Посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів)
Тернопіль, "Навчальна книга-Богдан", 2009
2009
Перші результати впровадження практично-орієнтовного навчання на кафедрі анатомії людини
ГРВ Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Я.І., Ющак М.В.
Медична освіта, С.-33-36., 2007
2007
ВПЛИВ ПОМІРНИХ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ДОВГІ КІСТКИ СКЕЛЕТА ТВАРИН З РІЗНИМ ВИХІДНИМ СТАНОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, ВД Волошин, МВ Качмар
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 2 (2), 2007
2007
РІСТ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТУ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИХІДНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ІІ Боймиструк
2004
Закономірності морфогенезу кісток скелету у умовах ексікозу організму, адаптованого до дегідратації
Здобутки клінічної та експериментальної медицини, С. 389-393., 1996
1996
Ультрамикроскопические изменения в костях скелета при клеточной дегидратации
КИИ Шовдра Н.В., Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Ющак М.В.
Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии, С. 48-49, 1996
1996
Реадаптаційні перетворення в довгих кістках після тренування статичними фізичними навантаженнями
БІІ Довгань O.M. Федонюк Я.І., Ворковський В.В., Ющак М.В.
Ортопедия, травматология и протезирование, C. 103., 1994
1994
Зміни мінерального складу кісткової тканини при фізичних навантаженнях, гіпокінезії та їх поєднанні
БII Довгань О.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Ющак М.В.
Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини, С. 301-304, 1994
1994
ДОРОЩУК ОО
И Боймиструк, И Пидгайный, В Борковский, Е Барабаш, Л Федонюк
НОВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВД Волошин, ОМ Киричок, НВ Шовдра, ПП Флекей, ІІ Боймиструк, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL• JOURNAL, 2005.3.8, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18