Ігор Іванович Боймиструк, Igor Boymystruk
Ігор Іванович Боймиструк, Igor Boymystruk
доцент кафедри анатомії людини, Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Анатомія та фізіологія з патологією
ФЛЯ Боймиструк І. І. Федонюк Я. І. , Волков К. С. , Волошин В. Д. , Головата ...
Тернопіль: "Укрмедкнига", 2012
9*2012
Вплив помірних статичних фізичних навантажень на хімічний склад довгих кісток пацюків–мезотоніків
ІІ Боймиструк
Вісник морфології, 307-308, 2003
42003
Анатомія людини для стоматологів (навчально-методичний посібник для практичних занять)
СІЯ Я.І.Федонюк, М.В.Ющак, І.Є.Герасимюк, І.І.Боймиструк, Л.Я.Федонюк, А.М ...
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011
22011
Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненiй накладанням артеріального турнікета
АТ Телев’як, ПР Сельський, ТО Вересюк, ТК Головата, ІІ Боймиструк, ...
Вісник наукових досліджень, 121-126, 2019
2019
Біохімічні зміни у сировататці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження)
АТ Телев’як, ТО Вересюк, ПР Сельський, ІІ Боймиструк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 122-128, 2018
2018
ВПЛИВ ПОМІРНИХ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ДОВГІ КІСТКИ СКЕЛЕТА ТВАРИН З РІЗНИМ ВИХІДНИМ СТАНОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
МВ Качмар, ІІ Боймиструк, ВД Волошин, ОМ Ющак
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
ВПЛИВ ПОМІРНИХ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ДОВГІ КІСТКИ СКЕЛЕТА ТВАРИН З РІЗНИМ ВИХІДНИМ СТАНОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ІІ Боймистр, ОМ Юща, ВД Волошин, МВ Юща, ОЯ Качмар
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 39, 2013
2013
Відеофільми та віртуальні комп’ютерні програми як додаткові засоби ефективного засвоєння матеріалу та практичних навичок з анатомії людини.
ІВП І.Є. Герасимюк, М.В. Ющак, І.І. Боймиструк, О. Я. Галицька Хархаліс, В ...
X ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю …, 2013
2013
РІСТ І ФОРМОУТВОРЕННЯ СКЕЛЕТА У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ
МВ Ющак, ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-295, 2013
2013
Зміни хімічного складу кісткової тканини у лабораторних щурів з різних вихідних станів вегетативної нервової системи при дії статичних навантажень
ФКО Боймиструк І. І., Ющак М. В.
«Морфологія на сучасному етапі розвитку науки", С. 27, 2012
2012
Основи медичних знань та долікарської допомоги (підручник для студентів вищих навчальних закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації. )
ПАМ Федонюк Я.І., Грушко В. С., Довгань О.М., Білик Л.С., Боймиструк І.І ...
Видавництво "Навчальна книга - Богдан", Тернопіль, 2012
2012
Реакція нирок на дегідратацію організму середнього ступеня
ДНВ Ющак М. В., Федонюк Я. І., Гантімуров А. В., Боймиструк І. І., Говда Р. В.
матеріали науково-практичної конференції, С. 167, 2010
2010
Анатомія людини з клінічним аспектом (Посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів)
Тернопіль, "Навчальна книга-Богдан", 2009
2009
Перші результати впровадження практично-орієнтовного навчання на кафедрі анатомії людини
ГРВ Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Я.І., Ющак М.В.
Медична освіта, С.-33-36., 2007
2007
РІСТ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТУ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИХІДНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ІІ Боймиструк
2004
Закономірності морфогенезу кісток скелету у умовах ексікозу організму, адаптованого до дегідратації
Здобутки клінічної та експериментальної медицини, С. 389-393., 1996
1996
Ультрамикроскопические изменения в костях скелета при клеточной дегидратации
КИИ Шовдра Н.В., Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Ющак М.В.
Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии, С. 48-49, 1996
1996
Реадаптаційні перетворення в довгих кістках після тренування статичними фізичними навантаженнями
БІІ Довгань O.M. Федонюк Я.І., Ворковський В.В., Ющак М.В.
Ортопедия, травматология и протезирование, C. 103., 1994
1994
Зміни мінерального складу кісткової тканини при фізичних навантаженнях, гіпокінезії та їх поєднанні
БII Довгань О.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Ющак М.В.
Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини, С. 301-304, 1994
1994
ДОРОЩУК ОО
И Боймиструк, И Пидгайный, В Борковский, Е Барабаш, Л Федонюк
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20