Л. Байрачна Лариса Байрачная
Л. Байрачна Лариса Байрачная
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Власть: содержание, структура, функции (социально-философский анализ)
ЛК Байрачная
ЛК Байрачная, 1992
201992
Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади
ЛК Байрачна
Інформація і право, 97-104, 2013
42013
Легітимність державної влади: історіографія питання
ЛК Байрачна
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 23-32, 2014
32014
Политическая культура как предпосылка легитимности власти: к теории вопроса
ЛК Байрачная
Гуманітарний часопис, 70-80, 2013
32013
Легітимність влади як імператив сталого розвитку держави
ЛК Байрачна
Право і суспільство, 8-13, 2016
22016
Конституционная стабильность и легитимация правового поля: к вопросу о соотношении
ЛК Байрачная
Гуманітарний часопис, 100-112, 2013
22013
Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної влади
ЛК Байрачна
Інформація і право, 27-35, 2015
12015
Символические аспекты легитимации государственной власти
ЛК Байрачная
Гуманітарний часопис, 71-81, 2015
12015
КОНСТИТУЦІЙНА АКСІОЛОГІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН CONSTITUTIONAL AXIOLOGY AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON
ЛК Байрачна
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ, 97, 2018
2018
Символічний капітал влади і засоби масової комунікації у суспільстві, що трансформується
ЛК Байрачна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Проблеми формування іміджу державної влади: сучасний вимір
ЛК Байрачна
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Легитимность власти как условие сохранения суверенитета
ЛК Байрачная
Гуманітарний часопис, 72-80, 2014
2014
Алексейчук Ігор Сидорович–доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Донецького національного медичного університету ім. М …
ЛК Байрачна, ЛЯ Гордін, ММ Ібрагімов, НА Жукова
Копилов Володимир Олександрович–доктор філософських наук
ЛК Байрачна, КВ Батаєва, ЛА Васильєва, ЖВ Борисівна, ГЮ Каніщев
Невмержицька Марія Володимирівна–аспірант кафедри філософії
ЛК Байрачна, ОМ Бегаль, ФП Власенко, ЛЯ Гордін, СФ Гуцу, ...
СВОБОДА ЛИЧНОСТИ И ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ–К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ
ЛК Байрачная
Редакційна колегія, 235, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16