Підписатись
Яворівський Р. Л.
Яворівський Р. Л.
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Червонокнижні види флори Тернопільської області
ПМД Р. Л. Яворівський
Матер. XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (Київ, 25–26 квітня …, 2017
9*2017
Червонокнижні рослини Голицького ботанічного заказника та їх охорона
РЛЯ М. М. Барна, Л. С. Барна
Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол., С …, 2014
5*2014
Систематична та еколого-ценотична структура флори Тернопільського плато
РЛЯ В. Г. Собко
Інтродукція рослин. Міжнар. наук. журн., С. 31–38, 2000
42000
Рід Rosa L. (Rosaceae) у флорі Тернопільського плато
РЛЯ В. Г. Собко, О. В. Клюєнко
Інтродукція рослин. Міжнар. наук. журн., С. 10–13, 2004
1*2004
Біологія. Державний екзамен: навч. посіб. для самост. роботи студ. напрям. підготов. 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*». - 2-е вид. перероб. і доп.
НВМРЛЯ С. В. Пида, М. М. Барна
2017
Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. Т. 1. Природні умови та ресурси
РЯ [М. Сивий,…П. Дем’янчук, МЯ Сивий.
Тернопіль: Осадца Ю. В. 1, С. 281–311; 466–500.; іл., 2017
2017
Бур’яни агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : навч. посіб. для самостійної роботи студентів
РЛЯ О. Б. Конончук
2016
Аналіз географічної структури флори Тернопільського плато
ЯР Л.
Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біол., С …, 2015
2015
Аналіз еколого-ценотичної структури флори Тернопільського плато
ЯР Л.
Наук. вісник Луганського націон. аграрн. ун-ту. Серія: Біологічні науки, С …, 2013
2013
Аналіз систематичної структури флори Тернопільського плато
ЯР Л.
Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол., С …, 2012
2012
Спороносна фракція флори Тернопільського плато
ВГС Р. Л. Яворівський
Матер. ХІІІ з’їзду Укр. ботан. тов-ства (Львів, 19–23 вересня 2011 р.)., С. 97, 2011
2011
Рослини Тернопільського плато, що занесені до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)»
ЯР Л.
Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних …, 2010
2010
Суходільні і гідрофільні екобіоморфи флори Тернопільського плато
РЛЯ В. Г. Собко
Інтродукція рослин. Міжнар. наук. журн., С. 39–45, 2003
2003
The diversity and systematic structure of flora of the Ternopil plateau
VGS R. L. Yavorivski, N. V. Mshanetska
Abstr. of Int. symp. “The Units of Biodiversity”. – Cardiff (Wales)., P. 19, 1995
1995
Variety of species of vascular plants of Male Polissia (Ukraine)
SVZ N. V. Mshanetska, R. L. Yavorivski
Abstr. of Int. symp. “The Units of Biodiversity”. – Cardiff (Wales)., Р. 20, 1995
1995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15