Подписаться
Гнізділова Олена Анатоліївна, Hnizdilova Olena,Gnіzdilova Elena (orcid.org/0000-0001-7706-2427)
Гнізділова Олена Анатоліївна, Hnizdilova Olena,Gnіzdilova Elena (orcid.org/0000-0001-7706-2427)
Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в ХХ столітті
О Гнізділова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2012
152012
Наукові школи вищих педагогічних навчальних закладів Східної України ХХ століття: теорія, досвід, перспективи: монографія
О Гнізділова
Полтава: Вид-во ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011
142011
Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа"
ОА Гнізділова
Педагогічні науки, 76-84, 2014
112014
Наукові здобутки кафедри загальної педагогіки
ОА Гнізділова
Педагогіка та психологія, 149-158, 2008
92008
Характеристика дефініції «наукова школа»
ОА Гнізділова
9*
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ОА Гнізділова
9*
The use of cartoons in the early career guidance of preschoolers
O Hnizdilova, Y Lukashova
Humanization of the educational process 1 (99), 214-225, 2020
82020
Наукова школа професора Л. Д. Попової як педагогічна система
ОА Гнізділова
Імідж сучасного педагога, 57-60, 2008
8*2008
Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Івана Андрійовича Зязюна
О Гнізділова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 13-19, 2015
72015
Наукова школа професора В. І. Лозової
ОА Гнізділова
Імідж сучасного педагога, 2007
72007
Vykorystannia dydaktychnykh ihor u protsesi proforiientatsii doshkilnykiv [The use of didactic games in the process of the preschoolers’ career guidance]
O Hnizdilova, Y Lukashova
Pedagogical science 75 (76), 3-7, 2020
52020
Класифікація наукових шкіл педагогічного простору схудної України:[Електронний ресурс]
ОА Гнізділова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ped/2009_35 …, 2009
52009
Характеристика дефініції «наукова школа»
ОА Гнізділова
Теорія та методика навчання та виховання, 2008
52008
Дослідно-експериментальна діяльність дітей з природними об’єктами в умовах ДНЗ
ОА Гнізділова
Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014, 2014
42014
Грані науково-педагогічної діяльності академіка А. М. Богуш
О Гнізділова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
42013
Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку
ОА Гнізділова
Полтава: ПНПУ, 2013
32013
Діяльність наукової школи професора Є. М. Хрикова у галузі управління навчальними закладами
ОА Гнізділова
Витоки педагогічної майстерності 1 (8), 91-97, 2011
3*2011
Наукова школа професора А. М. Бойко як ефективна форма розвитку педагогічної науки
ОА Гнізділова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
32010
Особистість лідера – першооснова функціонування наукової школи
О Гніздилова
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна 25, 241-248, 2009
32009
Особливості розвитку наукової школи в педагогічному університеті
ОА Гнізділова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20