Гнізділова Олена Анатоліївна, Гнізділова О.А., Hnizdilova Olena,Gnіzdilova Elena
Гнізділова Олена Анатоліївна, Гнізділова О.А., Hnizdilova Olena,Gnіzdilova Elena
Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в ХХ столітті
О Гнізділова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2012
102012
Наукові школи вищих педагогічних навчальних закладів Східної України ХХ століття: теорія, досвід, перспективи: монографія
О Гнізділова
Полтава: Вид-во ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011
72011
Наукові здобутки кафедри загальної педагогіки
ОА Гнізділова
Педагогіка та психологія, 149-158, 2008
72008
Наукова школа професора Л.Д. Попової як педагогічна система
ОА Гнізділова
Імідж сучасного педагога, 57-60, 2008
62008
Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Івана Андрійовича Зязюна
О Гнізділова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 13-19, 2015
52015
Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа"
ОА Гнізділова
Педагогічні науки, 76-84, 2014
52014
Характеристика дефініції «наукова школа»
ОА Гнізділова
Теорія та методика навчання та виховання, 2008
52008
Наукова школа професора ВІ Лозової
ОА Гнізділова
Імідж сучасного педагога, 2007
52007
Діяльність наукової школи професора ЄМ Хрикова у галузі управління навчальними закладами
ОА Гнізділова
Витоки педагогічної майстерності 1 (8), 91-97, 2011
22011
Наукова школа професора А. М. Бойко як ефективна форма розвитку педагогічної науки
ОА Гнізділова
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
22010
Особистість лідера–першооснова функціонування наукової школи
О Гніздилова
Вісник Львівського університету.–Серія педагогічна.–Випуск 25, 241-248, 2009
22009
Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
ОА Гнізділова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2009
22009
Розвиток історико-педагогічних досліджень у наукових школах Харківського регіону
ОА Гнізділова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки, 2009
22009
Здобутки наукової школи духовного розвитку учнівської молоді професора ГП Шевченко
ОА Гнізділова
Педагогіка вищої та середньої школи, 2009
22009
Особливості розвитку наукової школи в педагогічному університеті
ОА Гнізділова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2009
22009
Наукова школа АІ Зільберштейна: минуле і сучасність
ОА Гнізділова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки, 78-85, 2009
22009
Педагогічний потенціал творчої спадщини ВГ Короленка
ОА Гнізділова
ВГ Короленко–людина, громадянин, письменник., 2002
22002
Практико-орієнтована технологія розвитку підприємницької компетентності магістрантів з управління та адміністрування
СМ Гнізділова Олена
Педагогічні науки, 3-8, 2017
12017
Професійний статус педагога: історія та сучасність
ОА Гнізділова
12016
Зміст і напрями діяльності наукової школи професора НВ Гавриш
О Гнізділова
Освітній вимір 40, 268-274, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20