Follow
Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка та організація інноваційної діяльності:[підручник]
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ ХПІ, 2008
652008
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ ХПІ, 2008
522008
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, МІ Ларка
Віровець А.П. Апостроф, 2011
25*2011
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 208-213, 2012
182012
Санация и реинжиниринг производственно-технологической основы проблемных предприятий: монография
СА Мехович, АС Захарченков
Апостроф, 2011
132011
Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга. Монография
СА Мехович
Віровець А.П. Апостроф, 2013
112013
Альтернативное топливо из органического сырья-перспективное решение проблемы сокращения дефицита энергетических ресурсов
СА Мехович, ВГ Сургай
Энергосбережение, 26-29, 2005
112005
Сутність антикризового управління підприємством
СА Мехович, АО Костенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
82011
Экономический, энергоресурсосберегающий и экологический аспекты экономии электроэнергии в Украине
СА Мехович, ВБ Клепіков, СВ Клепікова
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал…, 2010
8*2010
Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів
СА Мехович, ЮМ Розпутько
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний…, 2013
72013
Регіони України: стратегія і політика розвитку
СА Мехович
ТОВ" Планета-принт", 2016
62016
Методологічна основа логістичного аудиту
СА Мехович, АС Захарченко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 46-50, 2013
6*2013
Выбор стратегии технологического прорыва на современном этапе
СА Мехович
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 4-11, 2012
62012
Економіка та організація праці
ІМ Погорєлов, МІ Погорєлов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Х.: Фактор, 262-342, 2007
62007
Економічні проблеми гнучких виробничих систем : монографія
СА Мехович
НТУ ХПІ, 2007
62007
Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic Forecasting
O Korepanov, S Mekhovich, N Karpenko, O Kryvytska, A Kovalskyi, ...
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8…, 2019
52019
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетінг і менеджмент інновацій 1 (3), 31-35, 2011
52011
Класифікація ризиків при проведенні інноваційних перетворень
ОВ Попов, СА Мехович, ТМ Кобєлєва
Харків, 2021
42021
Управлінські принципи філософії контролінгу
В Міщенко, С Мехович
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал…, 2020
42020
Economic-Mathematical Modelling of the Distribution of Investments in the Tourism and Hospitality
O Korepanov, Y Goncharenko, S Mekhovich, O Dyshkantiuk, ...
Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, India, 2019
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20