Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Економіка та організація інноваційної діяльності:[підручник]
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ ХПІ, 2008
482008
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ ХПІ, 2008
462008
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 208-213, 2012
112012
Санация и реинжиниринг производственно-технологической основы проблемных предприятий: монография
СА Мехович, АС Захарченков
Апостроф, 2011
82011
Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб.
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович
Харків: НТУ ХПІ, 2011
62011
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, МІ Ларка
Віровець А.П. Апостроф, 2011
6*2011
Экономический, энергоресурсосберегающий и экологический аспекты экономии электроэнергии в Украине
СА Мехович, ВБ Клепіков, СВ Клепікова
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал…, 2010
5*2010
Альтернативное топливо из органического сырья-перспективное решение проблемы сокращения дефицита энергетических ресурсов
СА Мехович, ВГ Сургай
Энергосбережение, 26-29, 2005
52005
Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга. Монография
СА Мехович
Віровець А.П. Апостроф, 2013
42013
Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів
СА Мехович, ЮМ Розпутько
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний…, 2013
42013
Методологічна основа логістичного аудиту
СА Мехович, АС Захарченко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 46-50, 2013
4*2013
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетінг і менеджмент інновацій 1 (3), 31-35, 2011
42011
Дослідження напрямків трансформації моделі промислової політики України
СА Мехович, АО Костенко
Маркетінг і менеджмент інновацій 2 (3), 34-40, 2011
42011
Економіка та організація праці
ІМ Погорєлов, МІ Погорєлов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Х.: Фактор, 2007
42007
Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
Проблеми економіки, 290-297, 2014
32014
Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу
СА Мехович, ІВ Пахомова
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний…, 2014
32014
Исследование направлений трансформации модели промышленной политики Украины
СА Мехович, АА Костенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 34-40, 2011
32011
Стратегічне управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Економіка та…, 2011
32011
Инновационная экономика. Монография
ЛН Ивин, ВМ Куклин, АС Захарченков, СА Мехович, ВЛ Товажнянский, ...
ООО ЭДЭНА, 2010
32010
Економічні проблеми гнучких виробничих систем : монографія
СА Мехович
НТУ ХПІ, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20