Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
Mehovich Sergey, Мехович Сергій Анатолійович, Мехович Сергей Анатольевич (ORCID:0000-0001-7080-7609)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності:[підручник]
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ «ХПІ», 2008
552008
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
НТУ «ХПІ», 2008
492008
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 208-213, 2012
152012
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, МІ Ларка
Віровець А.П. «Апостроф», 2011
10*2011
Санация и реинжиниринг производственно-технологической основы проблемных предприятий: монография
СА Мехович, АС Захарченков
«Апостроф», 2011
102011
Альтернативное топливо из органического сырья-перспективное решение проблемы сокращения дефицита энергетических ресурсов
СА Мехович, ВГ Сургай
Энергосбережение, 26-29, 2005
102005
Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга. Монография
СА Мехович
Віровець А.П. «Апостроф», 2013
82013
Економіка та управління інноваційною діяльністю: навч. посіб.
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович
Харків: НТУ «ХПІ, 2011
72011
Регіони України: стратегія і політика розвитку: монографія
СА Мехович
Харків: Тов «Планета–принт, 2016
62016
Методологічна основа логістичного аудиту
СА Мехович, АС Захарченко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 46-50, 2013
5*2013
Экономический, энергоресурсосберегающий и экологический аспекты экономии электроэнергии в Украине
СА Мехович, ВБ Клепіков, СВ Клепікова
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал …, 2010
5*2010
Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу
СА Мехович, ІВ Пахомова
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2014
42014
Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів
СА Мехович, ЮМ Розпутько
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний …, 2013
42013
Сутність антикризового управління підприємством
СА Мехович, АО Костенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
42011
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетінг і менеджмент інновацій 1 (3), 31-35, 2011
42011
Економіка та організація праці
ІМ Погорєлов, МІ Погорєлов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Х.: Фактор, 2007
42007
Економічні проблеми гнучких виробничих систем : монографія
СА Мехович
НТУ «ХПІ», 2007
42007
Концептуальна основа проведення технологічного реінжинірингу на машинобудівних підприємствах
СА Мехович, ОС Захарченков
Маркетинг і менеджмент інновацій, 179-185, 2012
3*2012
Выбор стратегии технологического прорыва на современном этапе
СА Мехович
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», 4-11, 2012
32012
Дослідження напрямків трансформації моделі промислової політики України
СА Мехович, АО Костенко
Маркетінг і менеджмент інновацій 2 (3), 34-40, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20