Follow
Novitates Theriologicae
Novitates Theriologicae
National Museum of Natural History, Ukraine (Ukrainian Theriological Society)
Verified email at museumkiev.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: огляд і фенологічний аналіз даних
І Загороднюк, Л Годлевська
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6 …, 2001
36*2001
Нетопири: роди Pipistrellus та Hypsugo
І Загороднюк, В Негода
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 65-72, 2001
322001
Pipistrelle bats of the genus Pipistrellus and genus Hypsugo
I Zagorodniuk, V Negoda
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Migration Status of Bats in Ukraine) 6, 65-72, 2001
202001
Bats on the collections of zoological museums of Ukraine: phenological review of data
I Zagorodniuk, L Godlewska
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Migration Status of Bats in Ukraine) 6, 122-156, 2001
192001
Загальна картина динаміки хіроптерофауни України [General picture of bat fauna dynamics in Ukraine]
I Zagorodniuk
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Migration Status of Bats in Ukraine) 6, 157-168, 2001
15*2001
Осіння знахідка Eptesicus nilssonii на Київщині [Autumn record of Eptesicus nilssonii in the Kyiv Region]
В Миропольський
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 114, 2001
15*2001
Обґрунтування необхідності занесення ведмедя бурого (Ursus arctos) до Червоної книги України
ІВ Делеган, ІІ Делеган
Novitates Theriologicae, Pars 4 (Великі хижі ссавці України та прилеглих …, 2001
112001
Миграции летучих мышей на орнитологическом стационаре «Лебедивка» [Migration of bats on the ornithological station Lebedivka]
А Полуда, И Загороднюк
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 98-101, 2001
11*2001
Контрольний список родів і видів кажанів України [Checklist of bat genera and species from Ukraine]
І Загороднюк
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 42-46, 2001
11*2001
Склад та історичні зміни фауни хижих ссавців України [Composition and historical changes of carnivore fauna of Ukraine]
І Загороднюк
Novitates Theriologicae, Pars 4 (Великі хижі ссавці України та прилеглих …, 2001
10*2001
Ультразвукові сигнали кажанів України
І Загороднюк, Л Годлєвська
Novitates Theriologicae, Pars 2 (Матер. детекторного семінару у Ядутах) 2, 19-20, 2000
102000
Види-символи та тематичні роки звірів в Україні
І Загороднюк
Novitates Theriologicae. Pars 8 (Теріофауна заповідних територій та …, 2012
92012
Міграції кажанів: суть явища, базові поняття, методи дослідження
І Загороднюк
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 8–20, 2001
9*2001
Літня фауна кажанів Асканії-Нова: дослідження з ультразвуковим детектором [Summer bat fauna of Askania-Nova (investigation with ultrasonic detector)]
І Polischuk
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6 …, 2001
8*2001
Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку [Summer bat fauna of the Shatsk National Nature Park]
Є Сребродольська, І Дикий, В Мисюк
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 86-89, 2001
82001
Знахідки Barbastella barbastellus та Myotis brandtii у Природному парку «Прип’ятський (Білорусь) [Records of Barbastella barbastellus and Myotis brandtii in National park …
ОВ Кусьнєж, ВЧ Домбровський, МВ Скирпан
Novitates Theriologicae. Pars 8 (Теріофауна заповідних територій та …, 2012
7*2012
Рукокрылые степных районов Луганщины
О Кондратенко
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 118, 2001
7*2001
Сезонна динаміка населення кажанів Поліського природного заповідника
С Жила, М Шквиря, В Негода
Novitates Theriologicae, Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні) 6, 95-97, 2001
7*2001
Reports about detector workshops in Eastern Europe. Ukraine
H Limpens
Novitates Theriologicae 2, 28-29, 2000
7*2000
Мишівки (Sicista) у фауні України: оцінки колишньої і сучасної рясноти [Birch mice (Sicista) in the fauna of Ukraine: estimates of past and present abundance]
І Загороднюк
Novitates Theriologicae, Pars 9 (Дослідження ссавців степових регіонів) 9 …, 2015
6*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20