Наталія Ротар / Nataliia Rotar (Natalia Rotar)
Наталія Ротар / Nataliia Rotar (Natalia Rotar)
професор кафедри політології та державного управління, Чернівецький національний університет імені
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: Монографія
Н Ротар
Рута, 2007
1042007
Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні
Н Ротар
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
442007
Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів
В Бурдяк, Н Ротар
Чернівці: Рута, 2004
362004
Політична участь громадян України в умовах е-демократизації
Н Ротар
Політичний менеджмент, 78-92, 2006
232006
Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917–1920 рр.)
НЮ Ротар
Ю. Федьковича. Чернівці, 1996
201996
Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду
НЮ Ротар
Ю. Федьковича–Чернівці, 2007
172007
Політична культура, ідеологія, психологія
БВ Ротар Н.
Чернівці: Рута, 2000
122000
Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період пост біхевіоризму
Н Ротар
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 149-158, 2011
102011
Полiтична культура країн Европи в контекстi iнтеграцiйних процесiв
ВI Бурдяк, НЮ Ротар
102004
Форми участі населенні у політичних процесах:[навч. посіб.]
НЮ Ротар
Чернівці: Рута, 2004
82004
Теорія політичної участі: Навчальний посібник
НЮ Ротар
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010
62010
Циклічні політичні процеси в Україні трансформаційного періоду: методологічні проблеми дослідження та викладання
Н Ротар
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006
62006
Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації
МС Кармазіна, ТА Бевз, НЮ Ротар
Instytut politychnykh i etnonat︠s︡ionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni IF Kurasa …, 2018
52018
Інституційний дизайн регіонального політичного режиму у Чернівецькій області
НЮ Ротар
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
52017
Теоретико-методологічні аспекти формування етнокультурної толерантності
Н Ротар
Довідник міжетнічної толерантності/За ред. АМ Круглашова.–Чернівці, 10-43, 2011
52011
Тенденції розвитку транскордонної співпраці України та Румунії в контексті євроінтеграційних процесів (Частина 1):[Електронний ресурс]
Н Ротар
Режим доступу: http://dc-summit. info/proekty/ukraina-rumunija-moldova/1330 …, 2010
52010
Проблеми етнонаціонального розвитку у передвиборному дискурсі політичних партій України
Н Ротар
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2010
52010
Діяльність Подільського губернського комісаріату по народній освіті (1917 – 1919)
Н Ротар
Духовні витоки Поділля: творці історії і краю: Матеріали історико …, 1994
51994
Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців
НЮ Ротар
IPiEND im. IF Kurasa, 2016
42016
Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та перспективи
Н Ротар
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20