Підписатись
Наталія Ротар / Nataliia Rotar (Natalia Rotar)
Наталія Ротар / Nataliia Rotar (Natalia Rotar)
професор кафедри політології та державного управління, Чернівецький національний університет імені
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: Монографія
Н Ротар
Рута, 2007
1172007
Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні
Н Ротар
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
462007
Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів
В Бурдяк, Н Ротар
Чернівці: Рута, 2004
382004
Політична участь громадян України в умовах е-демократизації
Н Ротар
Політичний менеджмент, 78-92, 2006
222006
Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917-1920 рр.)
Н Ротар
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1996
211996
Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду
НЮ Ротар
Ю. Федьковича–Чернівці, 2007
192007
Україна в міжнародних організаціях
ЮІ Макар, БП Гдичинський, ВЮ Макар, СД Попик, НЮ Ротар
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 308, 2009
132009
Політична культура, ідеологія, психологія
БВ Ротар Н.
Чернівці: Рута, 2000
122000
Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації
МС Кармазіна, ТА Бевз, НЮ Ротар
Instytut politychnykh i etnonat︠s︡ionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni IF Kurasa …, 2018
102018
Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період пост біхевіоризму
Н Ротар
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 149-158, 2011
102011
Полiтична культура країн Европи в контекстi iнтеграцiйних процесiв
ВI Бурдяк, НЮ Ротар
102004
Форми участі населенні у політичних процесах:[навч. посіб.]
НЮ Ротар
Чернівці: Рута, 2004
82004
Маркери ідентифікації у передвиборчому дискурсі парламентських партій України
Н Ротар
Парламентські партії в Україні. Наукові дослідження, 2013
72013
Циклічні політичні процеси в Україні трансформаційного періоду: методологічні проблеми дослідження та викладання
Н Ротар
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006
72006
Теорія політичної участі: Навчальний посібник
НЮ Ротар
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010
62010
Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців
НЮ Ротар
IPiEND im. IF Kurasa, 2016
52016
Теоретико-методологічні аспекти формування етнокультурної толерантності
Н Ротар
Довідник міжетнічної толерантності/За ред. АМ Круглашова.–Чернівці, 10-43, 2011
52011
Тенденції розвитку транскордонної співпраці України та Румунії в контексті євроінтеграційних процесів (Частина 1):[Електронний ресурс]
Н Ротар
Режим доступу: http://dc-summit. info/proekty/ukraina-rumunija-moldova/1330 …, 2010
52010
Проблеми етнонаціонального розвитку у передвиборному дискурсі політичних партій України
Н Ротар
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2010
52010
Політична участь: теоретико-методологічні проблеми визначення поняття
Н Ротар
Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип 28, 646-653, 2005
52005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20