Букреєва Дар'я
Букреєва Дар'я
НГУ, финансово-экономический факультет, кафедра экономического
Підтверджена електронна адреса в nmu.one
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплексна система показників ефективності контроллінгу (КСПЕК)
ДС Букреєва
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка, 2015
102015
Трансформація процесу бюджетування як інструменту підвищення ефективності контролінгу на промисловому підприємстві з використанням оптимізаційних блоків
ДС Букреєва
Інвестиції: практика та досвід, 59-63, 2014
52014
Генезис концептуальних основ контроллінгу
ОС Галушко, ДС Козар
Економічний вісник Національного гірничого університету, 78-86, 2011
52011
Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект
ДС Букреєва
Економічний простір, 85-97, 2016
42016
Теоретико-методичні підходи до формування поетапного процесу впровадження та функціонування механізму контролінгу як інструменту управління промисловим підприємством
ДС Букреєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
42014
Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструментарію механізму контроллінгу
ДС Букреєва
Інвестиції: практика та досвід, 127-132, 2014
42014
Організаційно-економічний механізм ефективного управління промисловим підприємством на засадах контролінгу
Д Букреєва
Видавництво НГУ, 2015
32015
The factors with direct influence on the budget indices of the enterprise as the main mechanism controlling instruments
DS Bukreieva
Investytsii: praktyka ta dosvid 12, 127-132, 2014
32014
Трансформація організаційної структури управління промислового підприємства з урахуванням впровадження ефективного контролінгу
ДС Букреєва
Економічний простір, 166-176, 2015
22015
Класифікація показників, що відображають ефективність функціонування контролінгу на промисловому підприємстві
ДС Букреєва
Економічний простір, 156-165, 2015
22015
Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства
ОВ Магута
Інвестиції: практика та досвід, 133-139, 2014
22014
ББК 65.23 Б 90
ІВ Алєксєєв, ОМ Десятнюк
2017
Optimization of the tax burden on entrepreneur single tax payer in the context of stabilization Ukrainian economy
B D.
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of …, 2016
2016
Реалізація контрольної функції фінансів в умовах активізації інвестиційного процесу
ДС Козар
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
ПОЕТАПНОГО ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
ДС Букреєва
ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ: КРАУДФАНДИНГОВИЙ АСПЕКТ
ОВ Єрмошкіна, ДС Букреєва
ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ, 67, 0
Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб як справедливий регулятор соціально-економічного розвитку країни
ДС Букреєва, ВІ Сітковська
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17