Follow
Надія Василенко
Надія Василенко
Вінницька академія неперервної освіти
Verified email at mail3.nest.vn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы робототехники
НВ Василенко, КД Никитин, ВП Пономарев, АЮ Смолин
Томск: МГП «РАСКО, 1993
771993
Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності
НВ Василенко
автореферат/НВ Василенко.–Київ, 20, 2007
572007
Проблема здорового способу життя в освіті європейських країн
Н Василенко
Шлях освіти 1, 19-23, 2000
292000
Никитан, КД. Пономарёв, ВП Смолин, АЮ Основы робототехники
НВ Василенко
Томск МГП" РАСКО, 1993
29*1993
Науково-методична робота в школі
НВ Василенко
X.: Вид. група «Основа, 2013
262013
Право на освіту: міжнародний та національний вимір (в контексті аналізу міжнародних договорів та національних нормативно-правових актів)
ОА Павлюх, НВ Василенко
Видавничий дім «Гельветика», 2014
242014
Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики
НВ Василенко
Харків: Основа, 2017
192017
Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів
НВ Василенко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2008
172008
Основы андрагогики
ТГ Браже, АЕ Марон, ЕП Тонконогая, ЛИ Харченкова, НВ Василенко, ...
Academia, 2003
142003
Определение частотного спектра и собственных форм колебаний упругих систем методом повышения жесткостей
АЕ Бабенко, ОА Боронко, НВ Василенко, СИ Трубачев
АЕ Бабенко, ОА Боронко, НВ Василенко, СИ Трубачев/Проблемы прочности.–1990 …, 1990
111990
Організація профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі
НВ Василенко
102011
Організація профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі: навч.-метод. посіб.
НВ Василенко
Вінниця: ВОІПОПП, 2010
102010
Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності
КС Червоненко
Видавничий дім «Гельветика», 2022
92022
Інноваційний потенціал школи
НВ Василенко
Директор школи, 25-28, 2011
92011
Розвиток професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів: методика оцінювання
Н Василенко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
82016
Сутність та значення досудового захисту прав та законних інтересів платників податків
НВ Василенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
82015
Хмарні технології в управлінні навчальним закладом
НВ Василенко
Вінниця: ВОІПОПП, 2014
82014
Модель развития методической компетентности педагогов в условиях последипломного образования
НВ Василенко
Психология, социология и педагогика, 46-52, 2014
82014
Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення
НВ Василенко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014
82014
Портфоліо педагога й учня
НВ Василенко
Управління школою, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20