Ярослава Бутко
Ярослава Бутко
НФаУ, фармацевтический факультет, кафедра фармакологии
Verified email at nuph.edu.ua
TitleCited byYear
Побочное действие лекарств: учебник-справочник
СМ Дроговоз, АП Гудзенко, ЯА Бутко, ВВ Дроговоз
Х.:«СИМ 480, 2010
532010
Екпериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран
ЛВ Яковлєва, ОВ Ткачова, ЯО Бутко, ЮБ Лар’яновська, ЛВ Яковлева
92013
Ожоги кожных покровов: классификация и методы лечения
ЯА Бутко, ОВ Ткачева
Провизор, 2008
72008
Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном
ЛО Булига, ВП Черних, СЮ Штриголь, БО Мовчан, ЯО Бутко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 49-54, 2015
22015
Изучение ранозаживляющего действия гелей с наночастицами серебра у животных с гнойными ранами
ЛА Булыга, ВП Черных, БА Мовчан, СЮ Штрыголь, ЯА Бутко, ...
22015
Експериментальне вивчення кардіопротекторної активності рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) та ліпіну на моделі іммобілізаційного стресу в щурів
КГ Щокіна, СЮ Штриголь, ГВ Бєлік, ЯО Бутко
Український біофармацевтичний журнал, 39-43, 2010
22010
Лекарственная токсикология
СМ Дроговоз, ВД Лукьянчука, БС Шеймана, ГВ Белик, ЯА Бутко, ...
12015
Динамика уровня провоспалительных цитокинов при ожоговой травме у крыс под влиянием керамидов и их комбинаций с декспантенолом
ЯА Бутко, СМ Дроговоз, ГИ Губина-Вакулик, ТВ Горбач
Вестник фармации.-2015.-№ 1 (67), 2015
12015
Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом
ЯО Бутко, ЮБ Лар'яновська, ЯА Бутко, ЮБ Ларьяновская
Запорізький державний медичний університет, 2013
12013
The dynamics of the level cytokines and inflammatory markers in rats third-degree burn trauma under influenced by wound-healing medications
ОV Tkacheva, YO Butko
12013
Вивчення можливого усунення побічної дії кремів з глюкокортикостероїдами на процес загоєння ран
ЯО Бутко, СМ Дроговоз, АМ Ляпунова
Фармацевтичний часопис, 134, 2012
12012
Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі з амікацином для лікування ранового процесу
ЯО Бутко, ЯА Бутко
12009
Шляхи корекції дерматологічних побічних реакцій глюкокортикостероїдів
ЯО Бутко, ЯА Бутко, ЛВ Деримедвідь, ЛВ Деримедведь, СМ Дроговоз
2019
Доступні та безпечні ліки для лікування атопічного дерматиту
ЯО Бутко, ЯА Бутко, СМ Дроговоз, ЛВ Деримедвідь, ЛВ Деримедведь
2019
Перспектива внедрения практикоориентированного курса «побочное действие и безопасность применения лекарств» с целью повышения уровня практической подготовки врачей и фармацевтов
ЯА Бутко, ЛВ Деримедведь, СМ Дроговоз
2018
Histological evaluation of therapeutic effects of dexpanthenol composition with ceramides in rats with skin burn injury
MO Butko Y., Ulanova V., TkachevaO.
Georgian medical news., Р. 134-149., 2018
2018
Retrospective analysis of quality of pharmacotherapy for children with acute respiratory infections on background of ABC /Ven/ frequency analysis based on data of patients …
BY Tkachova O., Silaev A., Ulanova V.
Journal of Global Pharma Technologyal, Р. 374-381., 2018
2018
Удосконалення місцевої глюкокортикостероїдної терапії при лікуванні алергічних дерматозів
ЯО Бутко
2018
Доцільність розробки дерматологічного лікарського препарату у формі мазі на основі БАР Althaea officinalis
ЯО Бутко
2018
Підвишення безпеки лікування дерматитів за допомогою нанотехнологій
ЯО Бутко
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20