Solomakha Anzhelika  / Соломаха Анжеліка
Solomakha Anzhelika / Соломаха Анжеліка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
152013
Взаємозв’язок світу, етносу та мови (до питання про мовну картину світу)
АВ Соломаха
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2005
52005
Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземних мов
АВ Соломаха
ДонНТУ, 2012
32012
Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов [Електронний ресурс]
АВ Соломаха
Режим доступу: elibrery. kubg. edu 3197 (1), 0
3
Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови)
А Соломаха
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
22020
Актуальність впровадження комунікативно-ігрових форм навчання іноземним мовам у початковій школі
А Соломаха
Наукові записки, 193-198, 2011
12011
Іншомовна культурна грамотність майбутнього вчителя початковї школи
АВ Соломаха
Інновації та традиції в сучасні науковій думці, 81-93, 2016
2016
Іншомовна культурна грамотність майбутнього вчителя початковї школи
АВ Соломаха
Інновації та традиції в сучасні науковій думці, 81-93, 2016
2016
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ OHSAS 18000 У ДІЮЧУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
АВ Соломаха
2015
Практика усного та писемного мовлення
АВ Соломаха
2014
Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького народу
АВ Соломаха
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Робота з батьками як умова виховання ціннісного ставлення до книги у дошкільників
ХВ Барна
2014
Іноземна мова (поглиблене вивчення)
АВ Соломаха
2014
До питання підвищення ІКТ-компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі
АВ Соломаха
Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: Матеріали ХІ Міжнародної …, 2014
2014
Методика навчання іноземних мов у початковій школі
ОВ Котенко, РО Павлюк, АВ Соломаха, ІП Сінельник, ЮІ Веклич
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
2013
Доцільність поглибленого вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в курсі Країнознавство Німеччини” студентами-магістрантами (спеціальність 7 …
А Соломаха
Молодь і ринок, 72-75, 2012
2012
Expediency of extended study of Germans' culture, customs and traditions peculiarities in" Germany country studies" course by master students (speciality 7.01010201-Primary …
АВ Соломаха
Молодь і ринок 2 (85), 72-76, 2012
2012
The consideration of cognitive aspect of linguistic phenomena in the process of future foreign language teachersphilological training
АВ Соломаха
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір, 449-458, 2012
2012
German experience as a successful example of pedagogical education quality improvement
АВ Соломаха
Вища освіта України, 13-17, 2012
2012
The use of non-equivalent and national-painted phraseologies as a mean of forming students' lingvocountry-studying competence (based on German language)
АВ Соломаха
Імідж сучасного педагога 9 (128), 55-58, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20