Подписаться
Марина Дмитриевна Балджи; Марина Дмитрівна Балджи; Marina D. Baldghi
Марина Дмитриевна Балджи; Марина Дмитрівна Балджи; Marina D. Baldghi
Одесский национальный морской университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності: монографія
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
512008
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник
МД Балджи, ВА Карпов, АІ Ковальов, ОО Костусєв, ІМ Котова, ...
Одеса: ОНЕУ 670, 125, 2013
502013
Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні: монографія
МД Балджи
Одеса: Атлант, 350-351, 2010
492010
Економічний ризик та методи його вимірювання: навчальний посібник
МД Балджи
Харків: Промарт, 2015
452015
Game Risk Management Methods for or Investment Portfolio Optimization
I Bashynska, M Baldzhy, L Ivanchenkova, L Skliar, О Nikoliuk, G Tkachuk
International Journal of Recent Technology and Engineering 2 (8), 3940-3943, 2019
322019
Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області
МД Балджи
Економіст, 47-49, 2010
322010
Економіка та організація торгівлі
МД Балджи, ІА Допіра, ВО Однолько
Кондор, 2017
26*2017
Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії
МД Балджи, ОС Бойко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 64-67, 2015
202015
Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств та фактори стратегічного розвитку інноваційної сприятливості
НМ Польова
Інвестиції: практика та досвід, 60-61, 2016
182016
Основи діагностики комплексного природокористування: регіональний вимір: Монографія
МД Балджи, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
172008
Торговельне підприємництво
МД Балджи, НВ Доброва, ВО Однолько, ММ Осипова
15*2017
Органiзацiйно-економiчнi засади комплексного природокористування на регiональному рiвнi: монографiя
МД Балджи
МД Балджи, 500, 2010
142010
Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування
М Балджи
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 26-34, 2009
142009
Еколого-економічні засади збалансованого землекористування
МД Балджи
132012
Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні
АІ Ковальов, МД Балджи, ЛМ Гейко, ЗЯ Господінова
112010
Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі
МД Балджи
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2013
102013
Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень
МД Балджи
Вісник соціально-економічних досліджень, 197-204, 2013
92013
Overcoming Poverty and Social Inequality in Third World Countries (Latin America, Africa)
Y Drobotya, М Baldzhy, А Pecheniuk, І Savelchuk, D Hryhorenko, ...
International Journal of Computer Science and Network Security 21 (3), 295-303, 2021
82021
Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах
МД Балджи
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 161-165, 2015
82015
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографії [Електронний ресурс]
АІ Ковальов
Одеса: Атлант, 2014
82014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20