Марина Дмитриевна Балджи; Марина Дмитрівна Балджи; Marina D. Baldghi
Марина Дмитриевна Балджи; Марина Дмитрівна Балджи; Marina D. Baldghi
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
402008
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник
МД Балджи, ВА Карпов, АІ Ковальов, ОО Костусєв, ІМ Котова, ...
Одеса: ОНЕУ, 2013
352013
Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні: монографія
МД Балджи
Одеса: Атлант, 2010
352010
Game Risk Management Methods for or Investment Portfolio Optimization
I Bashynska, M Baldzhy, L Ivanchenkova, L Skliar, О Nikoliuk, G Tkachuk
International Journal of Recent Technology and Engineering 2 (8), 3940-3943, 2019
232019
Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області
МД Балджи
Економіст, 47-49, 2010
232010
Економічний ризик та методи його вимірювання: навчальний посібник
МД Балджи
Харків: Промарт, 2015
222015
Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств та фактори стратегічного розвитку інноваційної сприятливості
НМ Польова
Інвестиції: практика та досвід, 60-61, 2016
182016
Основи діагностики комплексного природокористування: регіональний вимір: Монографія
МД Балджи, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
172008
Органiзацiйно-економiчнi засади комплексного природокористування на регiональному рiвнi: монографiя
МД Балджи
МД Балджи, 500, 2010
152010
Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії
МД Балджи, ОС Бойко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Вип 11, 64-67, 2015
112015
Еколого-економічні засади збалансованого землекористування
МД Баладжи
Сталий розвиток економіки, 157-160, 2012
112012
Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування
М Балджи
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 26-34, 2009
112009
Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах
МД Балджи
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 161-165, 2015
92015
Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі
МД Балджи
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2013
82013
Метрологія соціо-еколого-економічних систем
МД Балджи, СК Харічков
ІПРЕЕД НАН України.–Одеса, ІПРЕЕД, 2010
82010
Економіка та організація торгівлі
МД Балджи, ІА Допіра, ВО Однолько
Кондор, 2017
7*2017
Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень
МД Балджи
Вісник соціально-економічних досліджень, 197-204, 2013
72013
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографії [Електронний ресурс]
АІ Ковальов
Одеса: Атлант, 2014
62014
Конкурентоспособность национальной экономики в контексте управления развитием интеграционных связей Украины
МД Балджи
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2014
52014
Ризики на стадії самоорганізації сучасних економічних систем
Балджи
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного …, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20