Підписатись
Марина Дмитриевна Балджи; Марина Дмитрівна Балджи; Marina D. Baldghi
Марина Дмитриевна Балджи; Марина Дмитрівна Балджи; Marina D. Baldghi
Одесский национальный морской университет
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічні засади комплексного природокористування на регіональному рівні: монографія
МД Балджи
Одеса: Атлант, 350-351, 2010
442010
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності: монографія
ВФ Семенов, МД Балджи, ВМ Мозгальова
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
442008
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник
МД Балджи, ВА Карпов, АІ Ковальов, ОО Костусєв, ІМ Котова, ...
Одеса: ОНЕУ, 2013
362013
Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області
МД Балджи
Економіст, 47-49, 2010
302010
Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посібник
МД Балджи
Харків: Промарт, 2015
282015
Game Risk Management Methods for or Investment Portfolio Optimization
I Bashynska, M Baldzhy, L Ivanchenkova, L Skliar, О Nikoliuk, G Tkachuk
International Journal of Recent Technology and Engineering 2 (8), 3940-3943, 2019
272019
Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств та фактори стратегічного розвитку інноваційної сприятливості
НМ Польова
Інвестиції: практика та досвід, 60-61, 2016
182016
Основи діагностики комплексного природокористування: регіональний вимір: Монографія
МД Балджи, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008
162008
Економіка та організація торгівлі
МД Балджи, ІА Допіра, ВО Однолько
Кондор, 2017
15*2017
Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії
МД Балджи, ОС Бойко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Вип 11, 64-67, 2015
152015
Органiзацiйно-економiчнi засади комплексного природокористування на регiональному рiвнi: монографiя
МД Балджи
МД Балджи, 500, 2010
142010
Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування
М Балджи
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 26-34, 2009
132009
Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі
МД Балджи
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2013
102013
Еколого-економічні засади збалансованого землекористування
МД Баладжи
Сталий розвиток економіки 6, 157-160, 2012
102012
Торговельне підприємництво
МД Балджи, НВ Доброва, ВО Однолько, ММ Осипова
8*2017
Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах
МД Балджи
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 161-165, 2015
82015
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографії [Електронний ресурс]
АІ Ковальов
Одеса: Атлант, 2014
82014
Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень
МД Балджи
Вісник соціально-економічних досліджень, 197-204, 2013
82013
Метрологія соціо-еколого-економічних систем
МД Балджи, СК Харічков
ІПРЕЕД НАН України.–Одеса, ІПРЕЕД, 2010
82010
Конкурентоспособность национальной экономики в контексте управления развитием интеграционных связей Украины
МД Балджи
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2014
72014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20