Сергій Волошинов
Сергій Волошинов
Херсонська державна морська академія
Verified email at ksma.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Алгоритмічна підготовка судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов
ХДУ, 2010
212010
Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов, ОВ Костюченко, НВ Осипова
ХДУ, 2016
182016
Оцінка результатів навчання студентів
ТСМ Волошинов С.А., Сокол І.В.
Науковий вісник Херсонської державної морської академії: науковий журнал …, 2015
72015
Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов
Дисертація канд. пед. наук 13 (04), 2004
72004
Реалізація компетентнісного підходу у ступеневій підготовці морських фахівців
СА Волошинов
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (1), 33-48, 2018
62018
Створення електронного курсу «Mорська англійська мова за професійним спрямуванням» на платформі MOODLE,«MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи …
СА Волошинов, АЮ Юрженко, МІ Шерман
К: КНУБА, 2018
62018
та ГВ Попова,«
МІ Шерман, СА Волошинов
Організація змішаного навчання в електронному середовищі LMS Moodle з …, 2018
42018
Візуальна підтримка алгоритмічної підготовки майбутніх учителів математики в умовах ікт
СА Волошинов
ХДУ, 2010
32010
Розвиток професійного мислення майбутніх судноводіїв засобами змішаного навчання
СА Волошинов, ГВ Попова
Змішане навчання–інновація ХХІ сторіччя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф …, 2018
22018
Удосконалення професійної підготовки морських фахівців засобами навчально-тренажерного комплексу
СА Волошинов
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
22018
Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні
СА Волошинов
Науково-практичний журнал Інженерні та освітні технології. 6 (4), 71с., 2018
22018
Моделювання інтелектуальної діяльності особи що приймає рішення в умовах позаштатних ситуацій при управлінні судном
ПС Носов, СА Волошинов, АП Бень, АВ Новиков
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 238–243-238–243, 2017
22017
Модель алгоритмічної підготовки майбутніх судноводіїв до вирішення професійно-орієнтованих завдань
СА Волошинов
ІІТЗН, 2011
22011
Формування англомовної професійної компетентності у майбутніх суднових механіків в умовах дуальної освіти
АЮ Юрженко, СА Волошинов
Одеський національний морський університет, 2019
12019
Запровадження інформаційно-освітнього середовища Херсонської державної морської академії на базі LMS Moodle
ГВ Попова, СА Волошинов
НВВ КЗ СОІППО, 2019
12019
Запровадження змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі
СА Волошинов
Інформаційні технології і засоби навчання, 104-120, 2019
12019
Розвиток професійного мислення майбутніх судноводіїв засобами змішаного навчання
ГВ Попова, СА Волошинов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Організація змішаного навчання в електронному середовищі LMS Moodle з використанням функціоналу управління компетентностями
ГВ Попова, СА Волошинов, МІ Шерман
КНУБА, 2018
12018
Досвід впровадження комп’ютерного оцінювання у підготовці морських фахівців
Волошинов С.А.
Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця …, 2018
12018
Системний підхід до алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища
СА Волошинов
Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20